Câu hỏi trắc nghiệm và bài tạp thực hành tìn học lớp 12 trường THPT Tam Quan  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thực hành tìn học lớp 12 trường THPT Tam Quan là tài liệu thống kế bài tập trắc nghiệm theo bài học và vài bài tập thực hành tin học lớp 12.

Câu 1: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?

 1. Tạo lập hồ sơ B. Cập nhật hồ sơ     C. Khai thác hồ sơ      D. Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

Câu 2: Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:

 1. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu. Hỗ trợ ra quyết định
 2. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai.

Câu 3: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

 1. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
 2. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
 3. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
 4. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Câu 4: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

 1. Bộ nhớ RAM B. Bộ nhớ ROM C. Bộ nhớ ngoài              D. Các thiết bị vật lí

Câu 5: Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

 1. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin
 2. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ
 3. Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính
 4. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap