Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg trại hè Hùng Vương môn Tiếng Anh khối 11 năm 2019 - có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần nghe các bạn tải ở link sau: phần nghe

PART  I. LISTENING (50 points)

HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU

  • Bài nghe gồm 4 phần; mỗi phần được nghe 2 lần, mỗi lần cách nhau 05 giây; mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu. Thí sinh có 15 giây để đọc mỗi phần câu hỏi.
  • Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc.
  • Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

 Section 1. Complete the notes below with ONE WORD for each numbered blank. (20p)

Noise in Cities

Past research focused on noise level (measured in decibels) and people’s responses.

Noise ‘maps’

  • show that the highest noise levels are usually found on roads
  • do not show other sources of noise, e.g. when windows are open or people’s neighbours are in their (1) __________________
  • ignore variations in people’s perceptions of noise
  • have made people realize that the noise is a (2) ________________ issue that must be dealt with

Problems caused by noise                                                                                                                                      

  • sleep disturbance
  • increase in amount of stress
  • effect on the (3) __________________ of schoolchildren

Different types of noise

Some noises can be considered pleasant e.g. the sound of a (4) ______________ in a town

To investigate this, researchers may use methods from (5) _________________sciences e.g. questionnaires

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap