Tổng hợp tất cả đề chính thức và đề xuất kì thi hsg duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2018 - môn Anh lớp 10 (có đáp án chi tiết)  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu bao gồm tất cả đề chính thức thi ngày 14/4/2018 và 28 đề đề xuất của tất cả các trường tham gia gồm: trường Bắc Giang, Bắc Ninh, Biên Hòa Hà Nam, Chu Văn An Hà Nội, Hạ Long Quảng Ninh, Hoàng Văn Thụ Hòa Bình, Hùng Vương Phú Thọ, Hưng Yên, Lào Cai, Lương Văn Tụy Ninh Binh, Nguyễn Tất Thành Yên Bái, Nguyễn Trãi Hải Dương, Quốc Học Huế, Thái Bình, Thái Nguyên, Trần Phú - Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, ĐH Sự Phạm, Hoàng Lệ Kha Tây Ninh, Lê Khiết - Quảng Ngãi, Lê Quý Đôn Bình Định, Lê Quý Đôn Đà Nẵng, Lê Quý Đôn Quảng Trị, Lê Thánh Tông Quảng Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Vinh. Tài liệu có định dạng file word, đã bao gồm đáp án chi tiết.

A. LISTENING (5.0 points):

HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU
• Bài nghe gồm 4 phần, mỗi phần được nghe 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 giây, mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu
• Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc.
• Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

Part 1. Complete the form below using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. Write your answers in the space provided (1.0pt)

ASCOT CHILDCARE CENTRE ENROLLMENT FORM

Personal Details:

Family name:                            Cullen

Child’s first name:                  (1) ______________

Age:                                          3

Birthday:                                   (2) ______________

Address:                                   (3) ______________

Emergency contact number:  3467 8890

Relationship to child:                grandmother

Development:

·         Has difficulty sleeping during the day

·         Is able to (4) ______________ herself

Childcare Arrangements

·         Days required: (5) ______________ and ______________

·         Pick-up time: 4 pm

Part 2: You will hear part of a radio interview with a law student called Mark Stone, talking about his life at university. For questions 11-15, decide whether the following statements are true (T) or false (F). Write your answers in the corresponding numbered boxes provided (1.0pt)
6. Mark decided to study at Gramwell University because it offers a very good course in his subject.
7. When Mark arrived at Gramwell, he was surprised by the architecture.
8. Mark got a part-time job because he had to cover the cost of his accommodation.
9. According to Mark, students do not mind communicating with their lecturers.
10. In terms of social life, Mark worries about wasting time.

Your answers:

6.

7.

8.

9.

10.

Part 3. You will hear a student talking about the survey conducted among people of different age groups to find out how architecture may affect people’s lives. Listen carefully and choose the correct answer A, B or C for each question. Write your answers in the corresponding numbered boxes. (1.0 pt)

11. The purpose of the data collection was to
A. collect detailed information on various buildings.
B. test people's reaction to different buildings.
C. assess the beauty of different public buildings.
12. The initial plan to use a questionnaire was abandoned, because
A. it would take too much time to produce.
B. the questions were difficult to write.
C. it would take too long for people to complete.
13. People indicated their reactions on 1-5 scale,
A. ensuring that the information was easier to collect.
B. giving rise to some interesting answers.
C. making it quicker to choose the three images.
14. What was done to preserve the images when being used?
A. People were asked to wear gloves when touching them
B. They were covered in plastic with a special machine.
C. The images were handled only by the researcher.
15. What was the reason for appointing a leader for the group?
A. To help hold the team together.
B. To comply with the instructions for the task.
C. To allocate tasks to the various members.
 

Your answers:

11.    

12. 

13. 

14. 

15. 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp