Tổng hợp đề đề xuất kì thi duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2017 môn Tiếng Anh khối 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy, cô và các em học sinh tổng hợp đề đề xuất kì thi duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2017 môn Tiếng Anh khối 10. Bao gồm cả đề, đáp án file word. Phần nghe các thầy, cô tải ở đây: https://baitap.edu.vn/bai-tap-tieng-anh-lop-10-tong-hop-de-de-xuat-ki-thi-duyen-hai-va-dong-bang-bac-bo-nam-2017-mon-tieng-anh-khoi-10--phan-nghe-8-5-1-16729.htm

KỲ THI  HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ X, NĂM 2017

 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH 10

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 15/4/2017

(Thí sinh viết câu trả lời vào bảng cho sẵn trong đề)

 1. LISTENING (50 points):

HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU

 • Bài nghe gồm 4 phần, mỗi phần được nghe 2 lần, thí sinh có 30-40 giây giữa  mỗi phần nghe để đọc bài.
 • Mọi hướng dẫn cho thí sinh ( bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

 Part 1.  Listen and complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer. Write your answers in the corresponding numbered boxes. (10 points)

CYCLING HOLIDAY IN AUSTRIA

- Holiday begins on (1)_____________

- No more than (2)_____________ people in a cycling group

- Holiday costs (3) £_____________ per person without flights

- All food included except (4)_____________

- Essential to bring a (5)_____________

Your answers:

1.

2.

3.

4.

5.

Part 2. You will hear part of a tutorial between two students and their tutor. The students are doing a research project on computer use. Listen to the conversation carefully and choose the correct answer A, B or C for each question. Write your answers in the corresponding numbered boxes. (10 points)

 1. Sami and Irene decided to do a survey about access to computer facilities because ___________
  1. no one had investigated this before.
  2. their tutor suggested this topic.
  3. this was a problem for many students.
 2. Sami and Irene had problems with the reading for their project because ___________
  1. the language was too technical.
  2. not much had been written about the topic.
  3. they could not locate the books in the library.
 3. How did Sami and Irene get the main data in their survey?
  1. From face-to-face interviews
  2. From observation of students
  3. From online questionnaires
 4. The tutor suggests that one problem with the survey was limitations in ___________
  1. the range of students questioned.
  2. the number of students involved.
  3. the places where the questions were asked.
 5. What proportion of students surveyed thought that a booking system would be the best solution?
  1. 45%
  2. 65%                                   
  3. 77%

Your answers:

1.

2.

3.

4.

5.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Tin tuyển sinh