Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg trại hè Hùng Vương môn Tiếng Anh khối 10 năm 2019 - có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp tất cả các đề chính thức và đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Tiếng Anh khối 10 năm 2019 có đáp án, file word. File nghe các bạn tải ở link sau:https://baitap.edu.vn/bai-tap-tieng-anh-lop-10-tong-hop-de-chinh-thuc-va-de-xuat-ki-thi-hsg-trai-he-hung-vuong-mon-tieng-anh-khoi-10-nam-2019--phan-nghe-8-5-1-9668.htm

PART I. LISTENING (50p)

HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU

  • Bài nghe gồm 4 phần; mỗi phần được nghe 2 lần, mỗi lần cách nhau 05 giây; mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu. Thí sinh có 15 giây để đọc mỗi phần câu hỏi.
  • Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc.
  • Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

Section 1. You will hear a man asking a woman the information about a family excursion. For questions from 1 to 7, fill in each gap with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER. (14p)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp