Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tiếng Anh khối 10 năm 2019   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tiếng Anh khối 10 năm 2019, file word, có đáp án đầy đủ. Phần nghe các thầy cô tải ở link sau: https://baitap.edu.vn/bai-tap-tieng-anh-lop-10-tong-hop-de-chinh-thuc-va-de-xuat-ki-thi-hsg-khu-vuc-duyen-hai-va-dong-bang-bac-bo-mon-tieng-anh-khoi-10-nam-2019--phan-nghe-8-5-1-7480.htm

 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ XII, NĂM 2019

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH 10

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 20/4/2019

 1. LISTENING (50 points):

Part 1. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. (10 points) – (2pts for each correct answer)  (Chuyên Vĩnh Phúc)

 1. EDWINARI / edwinari 2. New zealander 3. play centre / play centre
 2. (a) professor 5. first aid

Part 2. You will hear an interview. Listen carefully and choose the correct answer A, B or C for each question. Write your answers in the corresponding numbered boxes. (10 points) – (2pts for each correct answer) 

Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam)

 

6.     C

7.  B

8.  D

9. C

10.  A

 

Part 3. You will listen to a short talk about the entertainment program and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (10 points)  – (2pts for each correct answer)  (Chuyên Thái Nguyên)

 1. T 12. F 13. T                           14. T                           15. F

 Part 4: You will hear an interview with a representative of a wildlife park called Paradise Wildlife Park. For questions 16-25, complete the sentences with NO MORE THAN  THREE WORDS AND/ OR A NUMBER. (20 points) – (2pts for each correct answer) 

 (Chuyên Lào Cai)

 domestic dogs

 1. environmental management system
 2. corporate
 3. competition prizes
 4. radio presenter
 5. certificate
 6. more than five/ 5 times // over 5 times
 7. indoor play area
 8. animal keeper
 9. voluntary
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp