20 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần Tiến hóa – Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

20 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần Tiến hóa – Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất gồm 20 bài tập trắc nghiệm về chương 2 của phần 6 Tiến hóa, do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Tài liệu có 3 trang, các bạn tải về tham khảo nhé.

20 bài tập trắc nghiệm sinh học
Phần Tiến hóa
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

1. Sự phát sinh và phát triển của sự sống bao gồm giai đoạn
A. tiến hoá hoá học.
B. tiến hoá tiền sinh học.
C. tiến hoá sinh học.
D. cả A, B và C.

2. Tiến hoá hoá học là giai đoạn tiến hoá
A. hình thành mầm mống những cơ thể đầu tiên.
B. hình thành nên các chất hữu cơ từ những chất vô cơ.
C. hình thành nên các tế bào sơ khai.
D. hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

3. Tiến hoá sinh học là giai đoạn tiến hoá
A. hình thành mầm mống những cơ thể đầu tiên.
B. hình thành nên các chất hữu cơ từ những chất vô cơ.
C. hình thành nên các tế bào sơ khai.
D. hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

4. Ngày nay sự sống không còn được hình thành từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học, vì
1. thiếu những điều kiện tự nhiên cần thiết.
2. thiếu các chất vô cơ cần thiết.
3. nếu chất hữu cơ được hình thành ở một nơi nào đó ngoài cơ thể, sẽ lập tức bị các vi sinh vật phân huỷ.
4. chất hữu cơ chỉ được hình thành trong cơ thể sinh vật.
Câu trả lời đúng là
A. 1, 2.
B. 1, 3.                       
C. 1, 2, 3.
D. 1, 3, 4.

5. Để nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh vật người ta dựa vào
A. các hoá thạch.
B. các lớp đất đá.
C. các giai đoạn phát triển của sinh vật từ khi sinh ra cho đến khi chết.
D. đặc điểm phát triển của vỏ Trái đất.

6. Sự kiện hoặc vật thể nào sau đây không phải là hoá thạch ?
A. Xác côn trùng trong hổ phách hàng vạn năm.
B. Dấu chân khủng long trên than bùn.
C. Xác một con hổ trong rừng.
D. Xác voi Mamut trong băng.

7. Để xác định tuổi của các hoá thạch người ta thường căn cứ vào
A. lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ trong hoá thạch hoặc trong các lớp đất đá.
B. lượng cacbon trong hoá thạch.
C. đặc điểm của lớp đất chứa hoá thạch.
D. lượng urani trong các lớp đất đá chứa hoá thạch.

8. Căn cứ chủ yếu để đặt tên cho các đại là
A. đặc điểm địa chất của vỏ trái đất.
B. đặc điểm của sự sống trên Trái Đất.
C. đặc điểm khí hậu trên Trái Đất.
D. cả A, B và C.

9. Nhân tố nào sau đây không làm ảnh hưởng lớn tới sự biến đổi địa chất, khí hậu trong lịch sử trái đất ?
A. Mặt đất nâng lên hoặc hạ xuống làm cho biển rút ra xa hoặc tiến sâu vào đất liền.
B. Các đại lục chuyển dịch theo chiều ngang làm thay đổi phân bố đất liền.
C. Các chuyển động tạo núi làm xuất hiện những dãy núi lớn, hoạt động của núi lửa, sự phát triển của băng hà.
D. Sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ.

10. Trình tự sắp xếp đúng các đại sau là :
A. đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh.
B. đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh.
C. đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh.
D. đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh, đại Tân sinh.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap