Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I môn sinh lớp 10 trường THPT Cẩm Bình Hà Tỉnh năm 2017 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I môn sinh lớp 10 trường THPT Cẩm Bình Hà Tỉnh năm 2017 là đề thi gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Đề thi có 4 trang, mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Lipit là hợp chất hữu cơ có đặc tính

A. Không tan trong nước

B. Không tan trong dung môi hữu cơ benzen

C. Không tan trong dung môi hữu cơ ete

D. Không tan trong dung môi hữu cơ clorofooc

Câu 2: Tế bào nhân thực được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là :

A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân

B. Tế bào chất, nhân, các bào quan

C. Màng sinh chất, tế bào chất, nhân

D. Các bào quan, màng sinh chất, vùng nhân

Câu 3: Đặc điểm của không bào là:

1. Có màng đơn bao bọc

3. Có chức năng khác nhau tùy loại tế bào

Câu trả lời đúng là:         

 

2. Phổ biến ở tế bào thực vật

4. Vận chuyển nội bào và tổng hợp lipit

 

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 2, 4

D. 2, 3, 4

Câu 4: Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có hàm lượng chiếm tỉ lệ:

A. nhỏ hơn 0,1%  so với khối lượng chất sống cơ thể

B. nhỏ hơn 0,01% so với khối lượng chất sống cơ thể

C. lớn hơn 1%  so với khối lượng chất sống cơ thể

D. lớn hơn 0,001% so với khối lượng chất sống cơ thể

Câu 5: Trong tế bào, ti thể có đặc điểm:

1. Được bao bọc bởi màng kép

2. Trong cấu trúc có ADN, ARN, ribôxôm

3. Có số lượng khác nhau ở các loại tế bào

4. Cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng ATP

Câu trả lời đúng là:                                                         

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 2, 4

C. 2, 3, 4

D. 1, 4

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Tin tuyển sinh