Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội. Đề thi có 40 câu trắc nghiệm 10 câu tự luận, giúp các em học tốt môn sinh học lớp 10. Các em tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé.
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội
 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (10 điểm, gồm 40 câu, mỗi câu đúng 0,25 điểm)
(LƯU Ý: Thí sinh làm phần trắc nghiệm vào Phiếu trả lời trắc nghiệm).
Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Loại lipit chủ yếu cấu tạo nên màng sinh chất là glicolipit.
B. Thực vật dự trữ đường dưới dạng glicogen.
C. Đường saccarozo, lactozo và mantozo có đặc tính giống nhau là do chúng đều được cấu tạo từ glucozơ.
D. Các đơn phân trong xenlulozo liên kết với nhau bởi liên kết glicozit.
 
Câu 2. Trong các tế bào nhân thực, ADN không tìm thấy trong
A. Nhân
B. Ti thể
C. Lục lạp
D. Riboxom
 
Câu 3. Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì:
A. Dễ thay đổi hình dạng.
B. Khi bị thương tổn thì dễ thay thế.
C. Thuận lợi cho việc trao đổi chất.
D. Đỡ tiêu tốn năng lượng và nguyên liệu để tạo tế bào.

Câu 4. Pha hay kì nào dưới đây trong chu kì tế bào thường là ngắn nhất?
A. G1.
B. G2.
C. S.
D. M (nguyên phân).
 
Câu 5. Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả ở bảng sau:
Chủng gây bệnh Loại nu (%)
A T U G X
Số 1 10 10 0 40 40
Số 2 20 30 0 20 30
Số 3 22 0 22 27 29
Số 4 35 35 0 16 14
Kết luận nào sau đây KHÔNG đúng?
 
A. Vật chất di truyền của chủng số 2 là DNA mạch đơn.
B. Vật chất di truyền của chủng số 4 là DNA mạch đơn.
C. Vật chất di truyền của chủng số 3 là RNA mạch kép.
D. Vật chất di truyền của chủng số 1 là DNA mạch kép.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Tin tuyển sinh