Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Đà Nẵng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Đà Nẵng. Đề thi có 5 trang, 10 câu hỏi giúp học sinh ôn thi tốt để chuẩn bị cho kỳ thi HSG. Mời học sinh tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé.
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Đà Nẵng
 
Câu 1: (2,00 điểm)
1. Vai trò của các liên kết hidro trong các phân tử xenlulozo, AND, protein?
2. AND có tính chất và đặc điểm gì mà có thể đảm bảo cho nó giữ được thông tin di truyền?
 
Câu 2: (2,00 điểm)
1. Lấy một lớp tế bào biểu bì từ củ hành tím và ngâm vào dung dịch KNO3 10%. Sau vài phút, phần nguyên sinh bắt đầu tách dần khỏi thành tế bào và co lại, đó là hiện tượng gì? Giải thích. Khoảng trống giữa thành tế bào và khối chất nguyên sinh đã bị co lại có chứa thành phần nào không? Tại sao?
2. Sự trao đổi chất của tế bào thực vật bị ảnh hưởng như thế nào khi không bào của tế bào đó bị thủng hay bị vỡ? Giải thích.
3. Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn và thực vật chịu ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào? Giải thích.
 
Câu 3: (2,00 điểm)
1. Người ta đo hàm lượng 2 chất trong lục lạp thực vật C3 và thu được kết quả sau:
- Khi chiếu sáng, hàm lượng 2 chất gần như nhau, nhưng khi tắt ánh sáng thì hàm lượng 1 chất tăng lên, 1 chất giảm xuống.
- Khi nông độ CO2 ở 1%, hàm lượng 2 chất gần như bằng nhau, nhưng khi giảm CO2 xuống ở 0,003% thì hàm lượng 1 chất tăng lên, 1 chất giảm xuống.
Đó là 2 chất gì? Giải thích.
 
2. Đồ thị sau biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí
 
 
Từ sơ đồ trên em rút ra nhận xét gì?
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Tin tuyển sinh