Đề thi đề xuất trại hè Hùng Vương lần thứ XII môn sinh học lớp 10 trường chuyên Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi đề xuất trại hè Hùng Vương lần thứ XII môn sinh học lớp 10 trường chuyên Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên có 10 câu hỏi thi trong 180 phút.

Câu 2 (2,0 điểm).

        Dựa và cấu tạo và tính chất của lipit trả lời các câu hỏi sau:

a.Tại sao trong chai gia vị salad, dầu thực vật tách khỏi dung dịch giấm?

b. Giả sử có lớp màng bao quanh hạt dầu tương tự như màng bao bọc quanh các tế bào hạt cây. Hãy cho biết màng này phải có đặc điểm gì giống và khác so với màng tế bào?

c.Tại sao ở nhiệt độ thường, mỡ cá ở trạng thái lỏng còn mỡ lợn thường ở trạng thái rắn?

Câu 3 (2,0 điểm).

    a. Một loại bào quan trong tế bào thực vật có chức năng làm cho tế bào có thể gia tăng kích thước nhanh chóng nhưng lại tiêu tốn rất ít năng lượng. Hãy giải thích chức năng của loại bào quan này.

    b. Dựa vào cơ chế tổng hợp các thành phần của tế bào, hãy giải thích vì sao các nhóm carbohydrate của glycoprotein xuyên màng sinh chất luôn xuất hiện ở bề mặt phía ngoài tế bào mà không nằm ở bề mặt phía tế bào chất?

Câu 4. (2,0 điểm).       

   a. Nêu cơ chế điều chỉnh hoạt tính của enzim trong tế bào:

   b. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim. Axit xucxinic là cơ chất của enzim xucxinat đêhyđrôgenaza. Axit malônic là một chất ức chế của enzim này. Làm thế nào để xác định được axit malônic là chất ức chế cạnh tranh hay chất ức chế không cạnh tranh?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Tin tuyển sinh