8 đề kiểm tra học kì môn sinh lớp 10, 11, 12 - file word - có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy, cô 8 đề kiểm tra học kì môn sinh lớp 10, 11, 12 - file word - có đáp án - có ma trận đề

ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN : SINH HỌC 10

I. Trắc nghiệm(2 điểm): Chọn câu trả lời đúng

1. Thành tế bào thực vật có cấu tạo chủ yếu bằng

 1. Kitin
 2. Photpholipit        
 3. Glicoprotein            
 4. Xenlulozo        

2. Loại tế bào nào dưới đây có mạng lưới nội chất trơn phát triể

 1. Tế bào gan
 2. Tế bào bạch cầu      
 3. Tế bào biểu bì    
 4. Tế bào cơ

3. Trong phân tử ADN có các loại nucleotit l

 1. A, U, G, X
 2. A, T, G, X      
 3. G, T, U, X      
 4. A, G, U, T

4. Iot trong cơ thể người chỉ cần một lượng rất nhỏ, nhưng nếu thiếu nó sẽ gây ra bệnh

 1. Bướu cổ
 2. Đao        
 3. Ung thư máu      
 4. Hồng cầu lưỡi liềm

5. Đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống là

 1. Tế bào      
 2. Chất hữu cơ, chất vô cơ        
 3. Các bào quan      
 4. Hệ cơ quan

6. Các bào quan có axit nucleic(ADN) là

 1. Ti thể và không bào        
 2. Lạp thể và lizoxom                
 3. Ti thể và lạp thể        
 4. Không bào và lizoxom

7. Trong tế bào sống tồn tại những dạng năng lượng chủ yếu nào sau đây

 1. Nhiệt năng, cơ năng, quang năng
 2. Thế năng, hóa năng, động năng
 3. Điện năng, nhiệt năng, cơ năng
 4. Điện năng, hóa năng, nhiệt năng           

8. Nhiều người lớn không uống được sữa vì

 1. Không có enzim phân giải lactozo
 2. Hệ tiêu hóa hoạt động ké
 3. Trong sữa có nhiều chất béo, khó tiêu  
 4. Không phù hợp với khẩu vị

II. Tự luận(8 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Lập bảng phân biệt các loại đường về cấu trúc và chức năng ? Lấy ví dụ ?

Câu 2 (1,5 điểm): Trình bày vai trò của protein, lấy ví dụ ?

Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày cấu trúc và chức năng của màng sinh chất ?

Câu 4 (2 điểm): Một đoạn ADN có 2400 nu, trong đó có 900 nucleotit loại A.

 1. Xác định chiều dài của đoạn ADN ?
 2. Số nu từng loại của đoạn ADN là bao nhiêu ?
 3. 3. Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó ?

Dành riêng cho lớp A1

Câu 5(1,0 điểm). Nếu gen trên nhân đôi 1 số lần môi trường nội bào cung cấp 16800 nu .Hỏi

 1. Gen đó nhân đôi mấy lần ?
 2. Tính số nu từng loại môi trường cung cấp cho quá trình trên

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Tin tuyển sinh