54 bài tập trắc nghiệm sinh học - Phần di tế bào – Thành phần hóa học của tế bào  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào trong Phần tế bào, là tài liệu có 54 bài tập trắc nghiệm do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Trong tế bào có thể có mặt hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên trong đó C, H, O và N chiếm đa số. Các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 7 trang của tài liệu và các bạn có thể tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.
54 bài tập trắc nghiệm sinh học
Phần di tế bào – Thành phần hóa học của tế bào
 
1. Có khoảng bao nhiêu nguyên tố cần thiết cho sự sống.
A. 15
B. 25
C. 35
D. 45
2. Nguyên tố nào chiếm lượng lớn nhất trong khối lượng khô của cơ thể.
A. Nitơ
B. Hiđro
C. Oxy
D. Cacbon
3. Nguyên tố nào sau đây chiếm lượng ít nhất trong cơ thể người.
A. Nitơ
B. Hiđro
C. Oxy
D. Cacbon
4. Các nguyên tố đa lượng là các nguyên tố có hàm lượng.
A. 0,01%
B. Nhỏ hơn 0,01%
C. Lớn hơn hoặc bằng 0,01%
D. 96,3%
5. Các nguyên tố vi lượng là các nguyên tố có hàm lượng.
A. Lớn hơn 0,01%
B. Nhỏ hơn 0,01%
C. 0,01%
D. 3,7%
6. Nhóm nào sau đây bao gồm những nguyên tố đa lượng.
A. Ca, Fe, P, K, Cu.
B. Na, Mg, Cl, S
C. Zn, H, C, P
D. O, I , Mn, S
7. Thay đổi thành phần nào sau đây của nguyên tử sẽ làm cho nó trở thành một nguyên tố khác.
A. Số electron quay quanh nhân.
B. Số nơtron trong hạt nhân.
C. Số proton trong hạt nhân.
D. Số điện tích của một nguyên tử.
8. Nước được cấu tạo từ 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O, trong đó góc kiên kết tạo thành góc có độ lớn là:
A. 104,5o
B. 105,4o
C. 103,5o
D. 105,5o
9. Liên kết giữa O và H trong phân tử nước là liên kết.
A. Cộng hoá trị.
B. Ion.
C. Hiđro.
D. Van de van.
10. Cacbonhiđrat được cấu tạo từ những nguyên tố nào?
A. C, H, O.
B. C, O, N.
C. C, H, O, N.
D. C, N, P.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Sinh học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap