Đọc - hiểu bài Tây tiến Quang Dũng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đọc - hiểu bài Tây tiến Quang Dũng là đọc văn bản, thực hiên các yêu cầu được nêu ra. Viết 1 đoạn văn 200 chữ trình bày cảm nhận của mình về vẻ đẹp của những người lính trong thời đại xưa và nay.

TÂY TIẾN

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

              Quân xanh màu lá dữ oai hùm

              Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

              Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

              Rải rác biên cương mồ viễn xứ

             Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

             Áo bào thay chiếu anh về đất  

             Sông Mã gầm lên khúc độc hành

                                (Trích “Tây Tiến” – Quang Dũng)

  1. Văn bản trên được viết theo thể thơ gì?
  2. Nêu nội dung cơ bản của văn bản
  3. Văn bản có sử dụng rất nhiều từ Hán Việt, anh/ chị hãy liệt kê những từ ngữ đó và nêu tác dụng của chúng.
  4. Chỉ ra phép tu từ nói giảm được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng của phép tu từ đó.

Làm văn: Anh/ chị hãy viết 1 đoạn văn 200 chữ trình bày cảm nhận của mình về vẻ đẹp của những người lính trong thời  đại xưa và nay

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Ngữ văn lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp