Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hòa Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hòa Bình có 2 câu. Câu 1: Trình bày quan điểm của mình về ý kiến cho trước. Câu 2: Bình luận ý kiến của nhà văn Nga Pauxtopxki. Mời các bạn Xem tài tải tài liệu về tham khảo

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Phòng

Câu 1 (8,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao.
Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về ý kiến trên.
Câu 2 (12,0 điểm)
Bình luận ý kiến sau của nhà văn Nga Pauxtopxki:
“Nhìn thấy cái khác thường trong cái bình thường và trong cái khác thường nhìn
thấy cái bình thường - đó là phẩm chất của những nhà nghệ sĩ đích thực”.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Ngữ văn lớp Lớp 11
Tin tuyển sinh