Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Phòng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Phòng có 2 câu. Câu 1: Hãy viết bài văn nghị luận với chủ đề cho trước. Câu 2: Hãy phân tích một vài truyện ngắn đã học trong chương trình Ngữ văn 11 Nâng cao để làm sáng tỏ

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Phòng


Câu 1 (8,0 điểm)
Anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận với chủ đề:
Nhà là nơi "bão đứng sau cửa".
Câu 2 (12,0 điểm)
Nhận xét về kết thúc của truyện ngắn, tác giả Bùi Việt Thắng cho rằng:
"Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi cách kết thúc, tác giả phải gieo vào lòng người đọc những nhận thức sâu sắc về quy luật đời sống và những dự cảm về tương lai, về cái đẹp tất yếu sẽ chiến thắng"
(Bùi Việt Thắng, Truyện ngắn những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2011, tr 85)
Anh (chị) có suy nghĩ gì về ý kiến trên? Hãy phân tích một vài truyện ngắn đã học trong chương trình Ngữ văn 11 Nâng cao để làm sáng tỏ.Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Ngữ văn lớp Lớp 11
Tin tuyển sinh