72 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 72 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9 có đáp án. Cấc vấn đề như: Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng, Chiến dịch 1951-1953, Chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp......... Tài liệu có 15 trang, mời các bạn tải tài liệu về tham khảo
1. Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào ?
A. Chiến dịch Tây Bắc
B. Chiến dịch Trung du
C. Chiến dịch Hòa Bình
D. Chiến dich Hà -Nam-Ninh
 
2. Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?
A. Thái Nguyên
B. Hà Nội
C. Hà Giang
D. Lai Châu
 
3. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)là gì ?
A. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn
B. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ
C. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giới
D. Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn
 
4. Trong các sự kiện chính trị sau đây,sự kiện nào có tính chất quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)
B. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3/1951)
C. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
D. Tất cả các sự kiện trên
 
5. Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ?
A. Chiến dịch Trung Du
B. Chiến dịch Dường số 18
C. Chiến dịch Hòa Bình
D. Chiến dich Tây Bắc
 
6. Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
A. Nguyễn Quốc Trị
B. Hoàng Oanh
C. Ngô Gia Khảm
D. Trần Đại Nghĩa
 
7. Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve
A. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947
B. Chiến dịch biên giới thu-đông 1950
C. Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952
D. Chiến dich Tây Bắc 1952
 
8.  Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ?
A. Chiến dịch biên giới thu đông 1950
B. Chiến d ịch biên giới Đông Xuân 1953-1954
C. Chiến dịch Hòa Bình ,Tây Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ
 
9. Bước 1 của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?
A. Bắc
B. Miền Nam
C. Cả hai miền Nam –Bắc
D. Tây Bắc
 
10. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?
A. Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta
B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu
C. Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố
D. Câu A và C đúng
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp