Đề thi chọn HSG lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Hưng Thanh Oai Hà Nội năm học 2015 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Hưng Thanh Oai Hà Nội năm học 2015 - 2016 là đề thi gồm có 5 câu, câu 1: phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, câu 2: phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX, câu 3: phong trào Đông Du, câu 4: tình hữu nghị Việt Nam – CuBa, câu 5: những biến đổi của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Mời các bạn tham khảo.
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (12 ĐIỂM)
Câu 1 (4 điểm).
Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho đất nước?
 
Câu 2 (4 điểm)
Hãy phân tích bối cảnh lịch sử của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX? So vớiphong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có điểm gì mới?
 
Câu 3 (4 điểm)
Trình bày những nét chính về phong trào Đông Du? Vì sao Phan Bội Châu lại chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập và muốn dựa vào Nhật Bản?Bài học rút ra từ phong trào Đông du là gì?
 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (8 ĐIỂM)
Câu 4 (4 điểm)
Vì sao nói Cu-Ba là “hòn đảo anh hùng”? Cơ sở nào xây đắp nên tình hữu nghị Việt Nam – CuBa ?
 
Câu 5 (4 điểm)
Trình bày những biến đổi của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trong nhất? Tại sao?
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp