56 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm môn lịch sử lớp 7 Trường Đào Mỹ Lạng Giang Bắc Giang có lời giải  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 56 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm môn lịch sử lớp 7 có lời giải. Các vấn đề như: Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa, diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi.... Mời các bạn tải về để tham khảo nhé.

Câu 1Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?

a. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu nên dễ vận chuyển bằng đường thuỷ.

b. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái.

c. Lam Sơn đã từng là căn cứ của các cuộc khởi nghĩa trước đây.

d. Vì những lý do trên.

Câu 2: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418-1423?

Câu 3: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi?

Câu 4Trình bày diễn biến Trận Tốt Động- Chúc Động

Câu 5Trình bày Trận Chi Lăng-Xương Giang

Câu 6: Trình bày Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Câu 7: Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ?

Câu 8: Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Lê so với thời Trần?

Câu 9: Trình bày về tình hình Luật pháp thời Lê Sơ:

Câu 10: So sánh xã hội thời Lê sơ với thời Lý Trần?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp