555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 9  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em tham khảo tài liệu 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, file word, có đáp án.

PHÀN MỘT

LỊCH SỬ THÊ GIỚI HIỆN ĐẠI
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG I

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Áu
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu
TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THỀ KÌ XX

Câu I.Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quá của chiến tranh dể lại?

 1. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
 2. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.
 3. Hơn 1710 thành phố bị đô nát.
 4. Hơn 27 triệu người chết.

Câu 2. Đế xây dựng lại đát nước, Liên Xô dựa vào thuận lợi chủ yếu nào?

 1. Những thành tựu từ công cuộc xây dưng chù nghĩa xã hội trước chiến tranh.
 2. Sự ùng hộ cùa phone trào cách mạng thê giới.
 3. lính ưu việt của CNXH và nhiệt tình cùa nhân dàn sau ngày chiến thang.
 4. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô đã đạt được thành tựu quan trọng nhất là:

 1. Năm 1949, Liên xô chế tạo thành công bom nguyên từ.
 2. Năm 1957, Liên Xô là nước dầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.
 3. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
 4. Den thập kỉ 60 (thế kl XX). Liên Xô trờ thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Câu 4, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm nào?

 1. Năm 1945.
 2. Năm 1947.
 3. Năm 1949.
 4. Năm 1951.

Câu 5. Mục đích cùa việc Liên Xô quyết định dụng năng lượng nguyên tử là:

 1. Mờ rộng lãnh thổ.
 2. Duy trì nền hòa bình thế giới.
 3. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
 4. Khống chế các nước khác.

Câu 6. Số liệu nào sau đây có ỷ nghĩa nhất đổi quá trinh xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 cùa thể kì XX)?

 1. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đtn năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn.
 2. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% scf với trước chiến tranh.
 3. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng cùa Liên Xô hàng năm đạt 7,6%.
 4. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảig 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 7. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?

 1. Đức.
 2. Liên Xô.
 3. Trung Quốc.

Câu 8. Sau Chiến tranh thể giới hai, chiến lược phát triển kỉnh tể cùa Liên Xô chủ trọng vào:

 1. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.
 2. Phát triển nền công nghiệp truyền thống.
 3. Phát triển kinh tế công-nông- thương nghiệp.
 4. Phát triển nền công nghiệp nặng.

Câu 9. Liên Xô phỏng thành công vệ tinh nhân tạo cùa Trái đất vào năm tào?

 1. Năm 1955.                                     
 2. Năm 1957.
 3. Năm 1960.
 4. Năm 1961.

Câu 10. Liên Xô phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ năm

 1. Năm 1959.
 2. Năm 1957.
 3. Năm 1960.
 4. Năm 1961.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp