Tổng hợp đề thi chọn HSG quốc gia môn Lịch sử lớp 12 từ năm 1997 đến năm 2018  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp đề thi chọn HSG quốc gia Lịch sử lớp 12 từ năm 1997 đến năm 2018 là tài liệu gồm 27 đề xuyên suốt từ năm 1997 đến 2018. Mỗi đề thi gồm 2 phần lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, tài liều có 28 trang, mời các bạn tham khảo.

Đề thi chọn HSG quốc gia từ năm 1997 bảng A

Câu A. Lịch sử Việt Nam 

Bình luận câu nối sau đây của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của nước ta trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành được độc lập"

Anh chị (hãy) chọn và phân tích một sự kiện lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nám trước năm 1858 để thấy được tầm quan trọng của thời cơ trong cuộc chiến đấu chống xâm lược.

Câu B. Lịch sử Thế giới

Trình bày và phân tích nguyên nhân của sự phát triển kinh tế của Mĩ và nhật từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Từ đấy, anh chi hãy phát biểu nhận thực của mình về bản chất của chủ nghiaxtuw bản hiện nay.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp