Bài tập trắc nghiệm lịch sử về phong trào dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập trắc nghiệm lịch sử về phong trào dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925. Các vấn đề như: Sự kiện quốc tế sau chiến , đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ... Mời các bạn tài về tham khảo.

Câu 1. Sự kiện quốc tế sau chiến tranh đã ảnh hưởng nổi bật nhất tới cách mạng Việt Nam?
A. Quốc tế Cộng sản (Quốc tế 3) thành lập (1919)
B. Sư phát triển của phong trào cách mạng nhất là PT công nhân ở nước Nga theo con đường vô sản.
C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết ra đời.
D. Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc thành lập thúc đẩy Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
Câu 2. Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất ?
A. Để độc chiếm thị trường Việt Nam.
B. Do chiến tranh kết thúc, Pháp là nước thắng trận nên có đủ sức mạnh tiến hành khai thác ngay.
C. Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
D. Do Việt Nam có nhiều cao su và than là 2 mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn sau ch.tranh.
Câu 3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?
A. Công nghiệp chế biến và khai mỏ. B. Nông nghiệp và thương nghiệp.
C. Nông nghiệp và khai thác mỏ. D. Giao thông vận tải và Công nghiệp chế biến.
Câu 4. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cuộc khia thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp ở Việt Nam có điểm gì mới ?
A. Đầu tư với tốc độ nhanh, qui mô lớn vào tất cả các ngành kinh tế .
B. Cướp đoạt toàn bộ rụông đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su.
C. Hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng.
D. Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khai thác mỏ.
Câu 5. TD Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương trong hoàn cảnh nào?
A. Sau khai cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc. B. CTTGI bắt đầu.
C. CTTGI kết thúc, TD Pháp bị thiệt hại nặng nề. D. CTTGI đang trong giai đoạn quyết liệt.
Câu 6. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của TD Pháp tiến hành ở nước ta trong khoảng từ
A. năm 1919 đến năm 1945. B. năm 1919 đến năm 1925.
C. năm 1919 đến năm 1929. D. năm 1930 đến năm 1945.
Câu 7. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
A. Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp. C. Do tốn kém.
B. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp. D. Ít lợi nhuận.
Câu 8. Thủ đoạn nào thâm độc nhất của Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản. B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân.
C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch. D. Không cho nông dân tham gia sản xuất.
Câu 9. Tác động của chương trình khai thác lần thứ hai đến kinh tế Việt Nam là:
A. Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ.
B. Nền kinh tế VN mất cân đối, lạc hậu và bị cột chặt vào kinh tế Pháp.
C. Nền kinh tế VN lạc hậu, không phát triển.
D. Nền kinh tế Pháp phụ thuộc vào kinh tế Việt Nam.
Câu 10. Vì sao TB Pháp chú trọng khai mỏ và đồn điền cao su ở VN?
A. Ở VN có trữ lượng than đá lớn
B. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
C. Để phát triển nền công nghiệp nặng cho VN .
D. Do Việt Nam có nhiều cao su và than, là 2 mặt hàng thị trường Pháp và TG có nhu cầu lớn sau C.tranh.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp