Ôn tập Lịch sử thế giới về từng mốc thời gian sảy ra sự kiện môn lịch sử lớp 12 theo bài   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Ôn tập Lịch sử thế giới về từng mốc thời gian sảy ra sự kiện môn lịch sử lớp 12 theo bài. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2, liên bang nga, các nước đông bắc á.... Tài liệu có 29 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

Thời gian

Tóm tắt sự kiện

Ghi chú

Từ ngày 4 đến 11-2-1945

Hội nghị Ianta (Liên Xô) với sự tham gia của 3 nước LX, Mĩ, Anh

Xtalin, Rurơven, Sơcsin

Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945

Hội nghị họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thành lập Liên hợp quốc

 Trụ sở: NewYork

Từ ngày 17-7 đến 2-8-1945

Hội nghị Pôtxđam (Đức)

 

 

 

Tháng 9-1949

 

Thành lập nước Cộng hòa LB Đức

 

 

 

Tháng 10-1949

 

Thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức

 

 

 

Ngày 8-1-1949

 

Hội đồng tương trợ kinh tế thành lập (SEV)

1978: VN

tham gia

Tháng 9-1977

Việt Nam là thành viên thứ 149 của LHQ

2006: 192 thành viên

BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991),

LIÊN BANG NGA 1991-2000)

Thời gian

Tóm tắt sự kiện

Ghi chú

Kế hoạch 5 năm (1946-1950)

 Hoàn thành trong vòng 4 năm 3 tháng

 

Ngày 14-5-1955

Tổ chức Hiệp ước Vácsava ra đời

 

Năm 1957

 

Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

Tên: Sputnik 1

Năm 1961

LX phóng thành công tàu vũ trụ

Vostok I (Phương Đông I)

Năm 1973

 Khủng hoảng dầu mỏ

 

Tháng 3-1985

M. Goocbachốp lên nắm quyền và tiến hành cải tổ

 

Ngày 3-10-1990

Thống nhất nước Đức

 

Tháng 8-1991

Chính biến nhằm lật đổ Goocbachốp

 

Ngày 21-12-1991

Thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)

 

Ngày 25-12-1991

Goocbachốp từ chức tổng thống. Chấm dứt chế độ XHCN ở LX.

 

Tháng 12-1993

Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành

 

Năm 2000

Putin lên làm tổng thống

 

BÀI 3:  CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Thời gian

Tóm tắt sự kiện

Ghi chú

I./ Nét chung…

Tháng 8-1948

 Đại Hàn Dân quốc được thành lập

(Hàn Quốc)

 

Tháng 9-1948

Cộng hòa DCND Triều Tiên thành lập

 

Tháng 6/1950-7/1953

Chiến tranh Triều Tiên

 

II./ Trung Quốc…

1946-1949

Nội chiến giữa Đảng CS và QDĐ

 

Ngày 1-10-1949

Nước CHND Trung Hoa thành lập

 

Ngày 18-1-1950

Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

 

Năm 1958

Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”

 

Năm 1962

Xung đột biên giới với Ấn Độ

 

Năm 1964

Thử thành công bom nguyên tử

 

Năm 1966-1976

Đại Cách mạng văn hóa vô sản

 

Năm 1969

Xung đột biên giới với Liên Xô 

 

Tháng 2-1972

Tổng thống Mĩ Níchxơn thăm TQ

 

Tháng 9-1976

Mao Trạch Đông qua đời

 

Tháng 12-1978

TQ đề ra đường lối đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng

 

Năm 1979- 1998

Sau 20 năm cải cách, TQ tiến bộ nhanh chóng…

 

Ngày 15-10-2003

Phóng tàu Thần Châu V

Dương Lợi Vĩ

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp