500 câu trắc nghiệm lịch sử lớp11 ( có đáp án )  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu file word có 22 trang gồm 500 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 11, có đáp án. Mời các thầy cô và các em tải về tham khảo!

500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11

Câu 1

Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A

Nông dân

B

Công nhân

C

Tiểu tư sản

D

Địa chủ phong kiến

Đáp án

d

Câu 2

Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A

Inđônêxia                               

B

Trung Quốc

C

Ấn Độ     

D

Việt Nam.

Đáp án

a

Câu 3

Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A

Ti-lắc                                      

B

Gan-đi                    

C

A-sô-ka  

D

Cả a, b, c.

Đáp án

b

Câu 4

Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A

Nguyễn Lộ Trạch    

B

. Nguyễn Trường Tộ

C

Nguyễn Quyền

D

Cả a, b, c.

Đáp án

b

Câu 5

Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A

Trương Quyền                        

B

Nguyễn Trung Trực

C

Trương Định

D

Cả a, b, c. 

Đáp án

c

Câu 6

Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A

Nguyễn Tri Phương 

B

Nguyễn Văn Tường       

C

Tôn Thất Thuyết  

D

Cả a, b, c.

Đáp án

c

Câu 7

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A

Giai cấp nông dân

B

Giai cấp công nhân

C

Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D

Giai cấp tư sản, dân tộc

đáp án

C

Câu 8

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A

Có thái độ kiên định với Pháp

B

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C

Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D

Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án

B

Câu 9

Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A

Công nhân

B

Nông dân

C

Tiểu tư sản

D

Tư sản dân tộc

đáp án

B

Câu 10

Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:

A

Từ năm 1904 đến năm 1905.

B

Từ năm 1903 đến năm 1904.

C

Từ năm 1903 đến năm 1905.

D

Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án

A

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap