Đề thi và đáp án môn công nghệ CAD ngành máy   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi và đáp án môn công nghệ CAD ngành máy. Đề thi có 4 câu: ý nghĩa của các kiểu dữ liệu, ứng dụng các chức năng trên phần mềm PDS, xử lý tác nghiệp giác sơ đồ, ứng dụng các chức năng đã được học trong hộp công cụ của phần mềm Marker Making. Mời các bản tải về để tham khảo.

Câu 1: (2 điểm) Hãy liệt kê và cho biết ý nghĩa của các kiểu dữ liệu (Data Types) trong hệ phần mềm Accumark mà bạn đã biết? Theo bạn những dữ liệu nào hệ thống sẽ thiết lập khi tạo một mã hàng mới trong Accumark Explorer?

Câu 2: (3,0 điểm) Hãy ứng dụng các chức năng trên phần mềm PDS để thiết kế chi tiết túi áo thành phẩm theo hình 1, với các yêu cầu sau: - Thông số bo tròn góc túi có bán kính R = 3 cm. - Thông số thành phẩm: dài x rộng = 13,5cm x 12,5cm. - Đường định vị thêu có kích thước như hình 1, được thiết kế cách miệng túi và thành túi 1,5cm. - Tên chi tiết: 12109–CH–TUIX1. - Tên loại (category): CH5

Câu 3: (2,5 điểm) Theo bạn khi xử lý tác nghiệp giác sơ đồ (Order Process) không thành công cần phải thực hiện qui trình sửa lỗi như thế nào? Hãy trình bày các phương án có thể hiệu chỉnh tên loại (Category) của chi tiết mà hệ thống báo lỗi trong quá trình xử lý tác nghiệp?

Câu 4: (2,5 điểm) Trình bày ứng dụng các chức năng đã được học trong hộp công cụ của phần mềm Marker Making? Theo bạn, để quay (Rotate) một chi tiết trong quá trình giác sơ đồ, có cần phải chọn biến thể Global Override trên hộp công cụ không? Tại sao?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Khoa học kỹ thuật lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp