Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 4, có tổng 40 câu trắc nghiệm. Các vần đề: Phản ứng dung dịch bazơ, đồng phân hình học, nhóm tác nhân hóa học.... Đề thì có 5 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé

ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 THÁNG 1 – SỐ  4

Câu 1: Cho m gam glyxin phản ứng hết với dung dịch KOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là:

A. 28,25            

B. 21,75                       

C. 18,75                     

D. 37,50

 

Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH=CH2.                                 

B. CH3-CH=C(CH3)2.                       

C. CH3-CH=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH-CH2-CH3.

Câu 3: Cho các nhóm tác nhân hoá học sau:

(1). Ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+.

(2). Các anion NO3-, SO42-, PO43- ở nồng độ cao.

(3). Thuốc bảo vệ thực vật.

(4). CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh) Những nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là :

A. (1), (2), (4).

B. (1), (3), (4).            

C. (2), (3), (4).            

D. (1), (2), (3).

Câu 4: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là:

A. Na.            

B. K.                           

C. Mg.                        

D. Ca.

Câu 5: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là

A. axit axetic.                        

B. axit malonic.         

C. axit oxalic.                        

D. axit fomic.

Câu 6: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. box            

B. đá vôi.                   

C. thạch cao sống.    

D. thạch cao nung.

Câu 7: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Propile           

B. Acrilonitrin.          

C. Vinyl clorua.         

D. Vinyl axetat.

Câu 8: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm

A. K3PO4 và KOH.                                       

B. K2HPO4 và K3PO4.                       

C. KH2PO4 và K2HPO4.

D. H3PO4 và KH2PO4.

Câu 9: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

A. glucozơ            

B. fructozơ                

C. Sobitol                   

D. phenylfomat

Câu 10: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 16,80 gam.

B. 20,40 gam.

C. 18,96 gam.                        

D. 18,60 gam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp