Tuyển tập 1040 phương trình hóa học môn hóa học lớp 12 phức tạp nhất  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển tập 1040 phương trình hóa học môn hóa học lớp 12 phức tạp nhất. Gồm 755 phương trình hóa học vô cơ, 285 phương trình hóa học hữu cơ. Tài liệu có 35 trang, mời các bạn tải về tham khảo.
1. 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 → 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O
 
2. 2KMnO4 + 4K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH
 
3. 2 KMnO4 + K2SO3 + 2 KOH → 2 K2MnO4 + K2SO4 + H2O
 
4. K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
 
5. 2KCrO4 + 3(NH4)2S + 2H2O → 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 4KOH
 
6. Fe + 6 HNO3 (đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O
 
7. Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 
9. Cu + 2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 
10. 2Fe + 6H2SO4(đ, nóng) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 
11. Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 
12. Fe + 6HNO3(đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 
14. 2 Fe + 6 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20
 
15. CrSO4 + O2 + H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 2H2O
 
16. 2Cr + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3SO2↑+3H2O
 
17. Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
 
18. Cr + HNO3 + 3 HCl → CrCl3 + NO ↑ + 2H2O
 
19. 4 FeCr2O4 + 8 Na2CO3 + 7 O2 → 8 Na2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2
 
20. 2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
 
21. Na2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO
 
23. 4 CrCl2 + O2 + 4HCl → 4CrCl3 + 2H2O
 
24. 4Cr(OH)2 +O2 + 2H2O→ 4Cr(OH)3
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp