95 bài tập Hóa vô cơ hay và khó (phần 1)  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

95 bài tập Hóa vô cơ hay và khó (phần 1) là tài liệu có 60 bài tập hay và khó danh cho các bạn yêu thích môn hóa.

Câu 1: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm X Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 90,4 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 33/7. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X? 

Câu 2: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2. Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lit (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây.
A. 15.
B. 20.
C. 25.
D. 30.

Câu 3: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(No3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 25. 
B. 15.
C. 40. 
D. 30. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap