Gần 20 bài tập tự luận và 30 bài tập trắc nghiệm môn hóa học 11 về chuyên đề Rượu Phenol  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gần 20 bài tập tự luận và 30 bài tập trắc nghiệm môn hóa học 11 về chuyên đề Rượu Phenol là tài liệu giúp học sinh học tốt về chuyên đề rượu phenol. Có 3 dạng bài tập: Bài tập tìm công thức phân tử rượu phênol, Phản ứng của rượu với kim loại kiềm, Phản ứng tách nước của rượu và hợp nước của anken. tài liệu gồm 6 trang mời các bạn tham khảo.

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức A rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đưng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 14,2 gam đồng thời suất hiện 20 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của rượu A (C2H6O)

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một rượu no đơn chức A cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc). Xác định công thức phân tử của A .(C2H6O)

Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 2,82 gam một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 9,54 gam và có 18 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với không khí là 3,241 (C6H6O)

Bài 4: Đốt cháy hoán toàn 5,8 gam một chất hữu cơ A thì thu được 2,65gam xôđa; 2,25gam H2O và 12,1 gam CO2. Xác định công thức phân tử A biết A có một nguyên tử Na . (C6H5ONa).

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam một hợp chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít O2 (đktc). Sản phẩm chỉ có CO2và H2O trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 5,9 gam .
a. Xác định công thức đơn giản của A (C7H8O)
b. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng phân tử của A nhỏ hơn glucozo (C6H12O6)
c. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của A biết A có vòng thơm (5 đồng phân)
d.Trong các đồng phân ở câu c đông phân nào có phản ứng với NaOH (3 đồng phân)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap