Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 Phần 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 phần 4 là tài liệu có 100 bài tập trắc nghiệm cuối cùng, Giúp các học sinh rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm. Tài liệu có 8 trang, mời các em học sinh tải tài liệu về tham khảo.

Câu 301. Phát biểu nào sau đây sai? Trong một chu kì, đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
A. Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8.
B. Oxit và hiđroxit có tính bazơ giảm dần, tính axit tăng dần.
C. Hoá trị cao nhất đối với hiđro tăng dần từ 1 đến 4.
D. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

Câu 302. Cho phản ứng: 3Fe + 2O2  Fe3O4¬: Trong phản ứng trên Fe đóng vai trò:
A. Là chất khử.
B. Không là chất khử cũng không là chất oxi hoá.
C. Là chất oxi hoá.
D. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.

Câu 303. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200ml dung dịch HCl 1M là
A. 4 gam.
B. 40 gam.
C. 80gam.
D. 8 gam.

Câu 304. Ion nào có tính kh? m?nh nh?t?
A. Cl-.
B. Br-.
C. F-.
D. I-.

Câu 305. Nhúng quỳ tím vào dd SO2, quỳ tím đổi màu.
A. không đổi màu.
B. hồng.
C. mất màu.
D. xanh.

Câu 306. Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5, trong hợp chất với hiđro thì H chiếm 17,65% về khối lượng. Nguyên tố R là:
A. S.
B. P.
C. N.
D. As.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp