Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa khối 10 năm 2018 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa khối 10 năm 2018 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hạ Long, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Mời các bạn tải về tham khảo nhé.

 

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIV, NĂM 2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH HÀ GIANG

 

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ THI MÔN HOÁ

LỚP 10

                                                          

Câu 1 (2,5 điểm): Cấu tạo nguyên tử, phân tử, HTTH, hạt nhân

1. Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng +41,652.10-19 C; nguyên tử của nguyên tố Y có khối lượng bằng 1,8.10-22 gam. Xác định X, Y và dựa trên cấu hình electron, hãy cho biết (có giải thích) mức oxi hóa bền nhất của X và Y trong hợp chất

2. Cho 2 nguyên tố X và Y. X thuộc chu kì 2, Y thuộc chu kì 4. Trong bảng dưới đây có ghi các năng lượng ion hóa liên tiếp In (n= 1,….,6) của chúng (theo kJ.mol-1)

 

I1

I2

I3

I4

I5

I6

X

1086

2352

4619

6221

37820

47260

Y

590

1146

4944

6485

8142

10519

a.Xác định X và Y?

b.Tính  của bức xạ phải dùng để có thể tách được electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử Y?

c.Tính năng lượng của ion X+ và nguyên tử X?

Câu 2: (2,5 điểm): Động hóa học

Etyl axetat thực hiện phản ứng xà phòng hóa:

CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH

Nồng độ ban đầu của CH3COOC2H5 và NaOH đều là 0,05M. Phản ứng được theo dõi bằng cách lấy 10ml dung dịch hỗn hợp phản ứng ở từng thời điểm t và chuẩn độ bằng X ml dung dịch HCl 0,01M. Kết quả:

t (phút)

4

9

15

24

37

X (ml)

44,1

38,6

33,7

27,9

22,9

Tính bậc phản ứng và k

Tính T­1/2

Câu 3: (2,5 điểm): Nhiệt hóa học, cân bằng hóa học

 Ở 1020K, hai phản ứng sau có thể diễn ra đồng thời:

C(r) + CO2(k)                 2CO(k)  (1)       KP1 = 4

Fe(r) + CO2(k)         CO(k) + FeO(r)  (2)       KP2 = 1,25

Xét hệ gồm hai phản ứng trên.

1. Chứng minh rằng áp suất riêng phần của CO và CO2 (và do đó áp suất toàn phần của hệ) ở trạng thái cân bằng có giá trị xác định không phụ thuộc vào trạng thái đầu của hệ.

2. Cho vào bình kín dung tích V = 20 lít (không đổi) ở 1020K, 1 mol Fe, 1 mol C và 1,2 mol CO2. Tính số mol mỗi chất trong hệ tại thời điểm cân bằng?

Câu 4: (2,5 điểm): Liên kết, cấu tạo phân tử, tinh thể     

1. Silic có cấu trúc tinh thể giống kim cương.

a. Tính bán kính nguyên tử silic. Cho khối lượng riêng của silic tinh thể bằng 2,33g.cm-3; khối lượng mol nguyên tử của Si bằng 28,1g.mol-1.

b. So sánh bán kính nguyên tử của silic với cacbon (rC = 0,077 nm) và giải thích.

2. Hãy so sánh và giải thích

a. Nhiệt hình thành của COF2 và COCl2.

b. Góc liên kết XSX trong các phân tử SO2X2 với X là các nguyên tử halogen.

3. Thực nghịêm xác định được momen lưỡng cực của phân tử H2O là 1,85D, góc liên kết HOH là 104,5o, độ dài liên kết O – H là 0,0957 nm. Tính độ ion của liên kết O – H trong phân tử nước (bỏ qua momen tạo ra do các cặp electron hóa trị không tham gia liên kết của oxy)

Cho biết: 1D = 3,33.10-30 C.m; Điện tích của electron là -1,6.10-19C; 1nm = 10-9m.

 

Câu 5 (2,5 điểm): Dung dịch điện li (cân bằng axit bazơ, cân bằng tạo chất ít tan)

Dung dịch A gồm Na2S và CH3COONa có pHA = 12,50. Thêm một lượng Na3PO4 vào dung dịch A sao cho độ điện li của ion S2- giảm 20% (coi thể tích dung dịch không đổi). Tính nồng độ của Na3PO4 trong dung dịch A.

Cho: 7,02; 12,9; 2,15; 7,21; 12,32; 4,76; = 0,14 V; ở  25oC: 2,303= 0,0592lg.                 

Câu 6 (2,5 điểm): Phản ứng oxi hóa khử, điện hóa, điện phân

1. Thiết lập khu vực pH sao cho K2Cr2O7 có thể oxi hóa được hơn 80% Br- và ít hơn 2% Cl- từ hỗn hợp KBr 0,010M và KCl 1,0M.

Độ tan của Br2 trong nước là 0,22M.  

2. Hoà tan 7,82 gam XNO3 vào nước thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ:

- Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại tại catot và 0,1792 lít khí (đktc) tại anot.

- Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0,56 lít khí (đktc).

Xác định X và tính thời gian t biết: I = 1,93 A. 

Câu 7 (2,5 điểm): Nhóm halogen, oxi –lưu huỳnh

Nung hỗn hợp X gồm 4 muối natri A, B, C và D (cùng có a mol mỗi muối) đến 200oC thoát ra khí (hơi)  E không duy trì sự cháy, khối lượng hỗn hợp giảm 12,5% và tạo thành hỗn hợp Y có chứa 1,33a mol A; 1,67a mol C; a mol D.

Nếu tăng nhiệt độ lên 400oC thu được hỗn hợp Z chỉ chứa A và D, còn nếu tăng nhiệt độ lên đến 600oC thì chỉ còn duy nhất chất A.

Biết rằng A chỉ gồm hai nguyên tố với phần trăm khối lượng của natri bé hơn phần trăm khối lượng của nguyên tố còn lại là 21,4%.

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng và xác định A, B, C, D.

2. Xác định khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu.

Câu 8: (2,5 điểm):  Bài tập tổng hợp vô cơ

Đốt cháy hoàn toàn 12g một muối sunfua kim loại M (hóa trị II), thu được chất rắn A và khí B. Hoà tan hết A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33%. Làm lạnh dung dịch muối này thấy tách ra 15,625g tinh thể muối ngậm nước X, phần dung dịch bão hòa lúc này có nồng độ 22,54%.

1. Xác định kim loại M và công thức hoá học muối tinh thể ngậm nước X.

2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi:

a. Đun nóng khí B với nước trong ống kín ở 1500C thấy thoát ra chất rắn màu vàng.

b. Cho khí B đi qua nước Brom cho đến khi vừa mất màu đỏ nâu của dung dịch. Sau đó thêm dung dịch BaCl2 vào thấy kết tủa trắng.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp