Tổng hợp đề đề xuất kì thi hsg trại hè Hùng Vương môn Hóa học khối 10 năm 2019 - có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa học khối 10 năm 2019 có đáp án, file word. Tài liệu là tập hợp các đề của các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ.... Mời các bạn tải về để tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

 

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

MÔN: HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Câu 1: Cấu tạo nguyên tử và hạt nhân(2,5 điểm)

  1. Biết electron có năng lượng cao nhất của nguyên tố X nhận 4 giá trị lượng tử sau: n =4; l =2; ml = - 2; s = -1/2.

            Xác định cấu hình electron, tên nguyên tố X và vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

  1. Một trong các chuỗi phân hủy phóng xạ tự nhiên bắt đầu với và kết thúc bằng đồng vị bền .
  2. Tính số phân hủy a và b xảy ra trong toàn chuỗi.
  3. Tính năng lượng được giải phóng trong toàn chuỗi.
  4. Trong một mẫu đá chứa 13,33mg và 3,09 mg . Tính tuổi của mẫu đá, biết t1/2 = 4,51.109 năm.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp