Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa học khối 10 năm 2019   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa học khối 10 năm 2019 tổ chức tại Hạ Long tháng 4/2019. Đầy đủ đề, đáp án của tất cả các trường tham gia, file word
 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ XII, NĂM 2019

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 10

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 4 trang)

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 20/4/2019

 Cho biết: Hằng số Plank h = 6,626.10-34 J.s;  Hằng số Faraday F = 96485 C.mol-1; Tốc độ ánh sáng c = 3.108m.s-1; Số Avogadro NA = 6,022.1023mol-1; Khối lượng electron me = 9,1094.10-31kg; 0oC =273,15K; R = 8,314 J.mol-1.K-1; 1m = 1010 ; 1pm = 10-12m; 1eV = 1,602.10-19J; 1uc2 = 931,5 MeV.

 Câu 1. (2,0 điểm)

 1. Trong bảng dưới đây có ghi các năng lượng ion hóa liên tiếp In (n = 1, 2, …, 6) theo kJ.mol-1 của hai nguyên tố XY.

 

I1

I2

I3

I4

I5

I6

X

590

1146

4941

6485

8142

10519

Y

1086

2352

4619

6221

37820

47260

AB là oxit tương ứng của XY trong đó X, Y ở trạng thái oxi hóa cao nhất. Xác định công thức của AB. Giải thích ngắn gọn.

 1. Cho các phân tử và ion sau: NO2; NO2+; NO2-. Hãy cho biết cấu trúc hình học phân tử, đồng thời sắp xếp các góc liên kết trong chúng theo chiều giảm dần. Giải thích ngắn gọn.
 2. Dựa vào thuyết obitan phân tử (thuyết MO), vẽ giản đồ năng lượng, viết cấu hình electron của phân tử OH. Từ đó:

a) Cho biết độ bội liên kết của phân tử trên.

b) So sánh I1 của phân tử trên với I1 của các nguyên tử tương ứng.

Câu 2. (2,0 điểm)

 1. Một số mạng tinh thể của ion hóa trị hai kết tinh giống NaCl, thí dụ PbS với hằng số mạng a = 5,94 .
 2. a) Tính khối lượng riêng của PbS.
 3. b) Ion Ag+ có thể thay thế ion Pb2+ trong cấu trúc PbS. Để đảm bảo tính trung hòa điện trong mạng tinh thể, sự thiếu hụt điện tích dương được bù lại bởi các anion S2-. Công thức chung cho cấu trúc mạng có thể biểu diễn là Pb1-xAgxSy. Xác định giá trị của y theo x.
 4. c) Một mẫu PbS chứa Ag như trên có khối lượng riêng 7,21 g/cm3, hằng số mạng a = 5,88 . Tìm giá trị của x?
 5. Khí hiđro ở nhiệt độ phòng dễ “hòa tan” vào một số kim loại cụ thể, ví dụ như palladi. Ô mạng cơ sở của palladi có dạng lập phương tâm diện (các nguyên tử được xem như những quả cầu cứng). Biết độ dài cạnh của ô mạng cơ sở (hằng số mạng) là 389 pm.
 6. a) Tính bán kính của các nguyên tử palladi theo pm.
 7. b) Giả sử rằng các nguyên tử là những quả cầu cứng, tính bán kính nguyên tử cực đại (rmax) có thể vừa khít với các khoảng trống (hốc) giữa các nguyên tử palladi trong mạng tinh thể.
 8. c) Bán kính nguyên tử H là 54 pm. Tính số nguyên tử hiđro cực đại có thể lấp vào ô mạng cơ sở palladi.

          Các tính toán của học sinh không cần phải vẽ hình. Cho: Pb = 207; S = 32; Ag = 108.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp