Đề thi đề nghị của trường Thăng Long Đà Lạt cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi đề nghị của trường Thăng Long Đà Lạt cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu hỏi kèm theo đáp án, có 15 trang. Mời Các bạn tải về để tham khảo.

Câu 1 (5 điểm)

1. Dùng thuyết liên kết hóa trị, dự đoán hình học phân tử có thể có của XeF2 và XeF4.

2. Mỗi phân tử XY3 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 196; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60; số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 76.

a. Hãy xác định kí hiệu hóa học của X, Y, XY3.

b. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y.

c. Dựa vào phản ứng oxi hóa – khử và phản ứng trao đổi, hãy viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có) các trường hợp xảy ra tạo thành XY3.

3. Thực nghiệm cho biết đồng tinh thể có khối lượng riêng D = 8,93 g/cm3; bán kính nguyên tử đồng là 128 pm. Đồng kết tinh theo mạng tinh thể lập phương đơn giản hay lập phương tâm diện? Tại sao?

4. Đồng vị I53131dùng trong y học thường được điều chế bằng cách bắn phá bia chứa T52130e bằng nơtron trong lò phản ứng hạt nhân. Trong phương pháp này, trước tiên T52130e nhận 1 nơtron chuyển hóa thành T52131e, rồi đồng vị này phân rã β- tạo thành I53131.

a.Viết phương trình các phản ứng hạt nhân xảy ra khi điều chế I53131.

b. Trong thời gian 3 giờ, 1 mL dung dịch ban đầu phát ra 1,08.1014 hạt β-.

- Tính nồng độ ban đầu của I53131 trong dung dịch theo đơn vị mmol/L.

- Sau bao nhiêu ngày, hoạt độ phóng xạ riêng của dung dịch I53131 chỉ còn 103 Bq/mL?

Biết chu kì bán rã của I53131 là 8,02 ngày.

Câu 2 (5 điểm)

2.1. Khi phóng tia lửa điện qua các nguyên tử hiđro ở áp suất thấp, các electron bị kích thích lên trạng thái năng lượng cao hơn. Sau đó, electron nhanh chóng chuyển về mức năng lượng cơ bản (n=1) và bức xạ ra photon với các bước sóng khác nhau tạo thành dãy phổ. Tính bước sóng (λ) nhỏ nhất và bước sóng lớn nhất theo nm của dãy phổ nếu electron chuyển từ n > 1 về n = 1.

Biết trong hệ một electron, một hạt nhân, năng lượng của electron được tính theo công thức:

En = - 13,6. Z2/n2(eV). Cho: h = 6,626.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s; 1eV= 1,6.10-19J

2.2. Nguyên tố R thuộc chu kì 3. Nguyên tử A có các giá trị năng lượng ion hóa như sau (kJ/mol)

I1

I2

I3

I4

5

 

I6

I7

I8

1000

2251

3361

4564

7013

 

8495

27106

31669

a. Xác định R.

b. Một số florua của R gồm: RF4, RF6. Cho biết trạng thái lai hóa của R trong các hợp chất trên và cấu trúc hình học của các hợp chất đó.

2.3. Cho biết oxi có số điện tích hạt nhân là 8.

a. Hãy cho biết các trường hợp điền electron vào các obitan thuộc phân lớp ngoài cùng. trong các trạng thái trên, trạng thái nào thoả qui tắc Hund và nguyên lý Pauli.

b. So sánh độ bền tương đối của hai cấu hình electron của O và O+. Giải thích.

c. Quá trình: O - 1e → O+          I1 = 13,614 (eV)

Xác định hằng số chắn của các electron trong nguyên tử đối với electron bị tách.

2.4. Sự kết hợp giữa ion O+ và N tạo thành ion NO+. Hãy mô tả sự hình thành liên kết trong ion NO+ theo VB và theo MO.

2.5. Cho bộ bốn số lượng tử của electron chót cùng trên nguyên tử của các nguyên tố A, X như sau:

A: n = 2, l = 1, m = - 1, s = -1/2

X: n = 2, l = 1, m = 0, s = +1/2

a. Xác định A, X.

b. Bằng thuyết lai hoá hãy giải thích sự tạo thành phân tử XA.

c. CO có khả năng tạo phức mạnh với nhiều kim loại chuyển tiếp. Giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử phức [Ni(CO)4] bằng thuyết VB và cho biết từ tính của phức.

I.4 Giải thích vì sao SiO2 lại có nhiệt độ nóng chảy rất cao so với XA2.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp