Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Thiện Thành cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Thiện Thành cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV. Đề thi gồm 5 câu kèm theo đáp án, có 12 trang. Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: (4,0 điểm)

1. Viết cấu hình electron của Na (Z = 11) và Mg (Z = 12) ở trạng thái cơ bản? Xác định năng lượng orbital của các electron hoá trị và từ đó suy ra năng lượng ion hoá thứ nhất và thứ hai của hai nguyên tử trên,so sánh những giá trị thu được và giải thích sự khác nhau.

2.  32P và 33P đều phóng xạ với thời gian bán hủy lần lượt bằng 14,3 ngày và 25,3 ngày. Một mẫu phóng xạ đồng thời chứa 32P và 33P có tổng hoạt độ phóng xạ ban đầu 9136,2 Ci. Sau 14,3 ngày, tổng hoạt độ phóng xạ còn lại 4569,7 Ci.

a. Tính % khối lượng của các đồng vị trong mẫu ban đầu.

b. Tính tỷ lệ số nguyên tử các đồng vị ở thời điểm ban đầu.

3. Từ nhiệt độ phòng đến 1185K sắt tồn tại ở dạng Feavới cấu trúc lập phương tâm khối, từ 1185K đến 1667K ở dạng Fegvới cấu trúc lập phương tâm diện. ở 293K sắt có khối lượng riêng d = 7,874g/cm3.

a) Hãy tính bán kính của nguyên tử Fe.

b) Tính khối lượng riêng của sắt ở 1250K (bỏ qua ảnh hưởng không đáng kể do sự dãn nở nhiệt).

c) Thép là hợp kim của sắt và cacbon, trong đó một số khoảng trống giữa các nguyên tử sắt bị chiếm bởi nguyên tử cacbon. Trong lò luyện thép (lò thổi) sắt dễ nóng chảy khi chứa 4,3% cacbon về khối lượng. Nếu được làm lạnh nhanh thì các nguyên tử cacbon vẫn được phân tán trong mạng lưới lập phương nội tâm, hợp kim được gọi là martensite cứng và dòn. Kích thước của tế bào sơ đẳng của Feakhông đổi.

 Hãy tính số nguyên tử trung bình của C trong mỗi tế bào sơ đẳng của Fea với hàm lượng của C là 4,3%.

d) Hãy tính khối lượng riêng của martensite.

 (cho Fe = 55,847; C = 12,011; số N = 6,022. 1023 )

4. a. So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các muối KCl, KI, KBr , giải thích.

b. Các phân tử: POF3 và POCl3 chúng có dạng hình học như thế nào? Góc liên kết XPX trong phân tử nào lớn hơn giải thích?

Câu 2: (4,0 điểm)

1. Cho phản ứng :        (CH3)2O(k) CH4(k) + CO(k) + H2(k)

Khi tiến hành phân hủy đimetyl ete (CH3)2O trong một bình kín ở nhiệt độ 504oC và đo áp suất tổng của hệ, ng­ười ta được các kết quả sau:

t (giây)

0

1550

3100

4650

hệ (mm Hg)

400

800

1000

1100

Dựa vào các kết quả này, hãy:

a. Chứng minh rằng phản ứng phân huỷ đimetyl ete là phản ứng bậc một.

b. Tính hằng số tốc độ phản ứng ở 504oC.

c. Tính áp suất tổng của hệ trong bình và phần trăm lượng (CH­­3)2O đã bị phân hủy sau 460 giây.

Khí N2O4 kém bền, bị phân ly một phần theo phương trình:

                                                N2O4 ⇌ 2NO2  (1)

Thực nghiệm cho biết các số liệu sau khi (1) đạt tới trạng thái cân bằng ở áp suất chung 1 atm:

 Nhiệt độ   (0oC) 35 45
Mh(g) 72,45 66,80

 

Mh( là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí ở trạng thái cân bằng)

a) Tính độ phân ly a của N2O4 ở các nhiệt độ đã cho.

b) Tính hằng số cân bằng K của (1) ở mỗi nhiệt độ trên.

c) Cho biết (1) là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt. Giải thích? (Khi tính lấy tới chữ số thứ 3 sau dấy phẩy)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp