Tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông - Lớp 10 - Chương 6 Oxi  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 6 Oxi Lớp 10 có 60 bài tập trắc nghiệm từ bài 261 đến bài 310 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong 10 trang (từ trang 41 đến trang 50 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn.

Câu 251: X2 là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí. X là :
A. Nitơ.
B. Oxi.
C. Clo.
D. Agon.

Câu 252: Trong protein của cơ thể sống, lưu huỳnh có dưới dạng
A. hiđro sunfua (H2S).
B. sunfua (– S –).
C. đisunfua (– S – S –).
D. Cả A, B và C.

Câu 253: Cho dãy hợp chất : H2S, H2O, H2Te, H2Se. Chất có nhiều tính chất khác với các chất còn lại là :
A. H2S
B. H2O
C. H2Te
D. H2Se

Câu 254: Cho dãy nguyên tố nhóm VA : S, O, Se, Te. Nguyên tử của nguyên tố nào có đặc điểm về cấu tạo lớp vỏ electron khác với các nguyên tố còn lại ?
A. S
B. O
C. Se
D. Te

Câu 255: Chỉ ra nội dung sai :
A. Nguyên tử oxi có độ âm điện lớn hơn mọi nguyên tố khác (trừ flo).
B. Oxi là phi kim hoạt động hoá học, có tính oxi hoá mạnh.
C. Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt...).
D. Oxi tác dụng với hầu hết các phi kim (trừ N2, khí hiếm).

Câu 256: Mỗi ngày mỗi người cần bao nhiêu m3 không khí để thở ?
A. 10 € 20.
B. 20 € 30.
C. 30 € 40.
D. 40 € 50.

Câu 257: Phản ứng oxi hoá các chất có thể xảy ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào :
A. nhiệt độ.
B. bản chất của phản ứng.
C. phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt.
D. trạng thái của chất.

Câu 258: Trong sản xuất, oxi được dùng nhiều nhất
A. để làm nhiên liệu tên lửa.
B. để luyện thép.
C. trong công nghiệp hoá chất.
D. để hàn, cắt kim loại.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp