Tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông - Lớp 10 - Chương 5 Nhóm Halogen  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 5 Nhóm Halogen Lớp 10 có 100 bài tập trắc nghiệm từ bài 151 đến bài 250 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong 15 trang (từ trang 26 đến trang 40 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn.

Câu 151: Liên kết trong phân tử halogen X2
A. bền.
B. rất bền.
C. không bền lắm.
D. rất kém bền.

Câu 152: Khả năng hoạt động hoá học của các đơn chất halogen là
A. mạnh.
B. trung bình.
C. kém.
D. rất kém.

Câu 153: Nguyên tố nào sau đây trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá –1 ?
A. Clo.
B. Flo.
C. Brom.
D. Cả A, B và C.

Câu 154: Chỉ ra nội dung sai :
A. Trong hợp chất, halogen luôn có số oxi hoá –1.
B. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính oxi hoá.
C. Phân tử halogen X2 dễ bị tách thành 2 nguyên tử X.
D. Các nguyên tố halogen có độ âm điện tương đối lớn.

Câu 155: Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy ...”.
A. trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn.
B. màu sắc : đậm dần.
C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần.
D. độ âm điện : giảm dần.

Câu 156: Nguyên tố clo không có khả năng thể hiện số oxi hoá :
A. +3
B. 0
C. +1
D. +2

Câu 157 : Chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen ?
A. Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron.
B. Các nguyên tố halogen đều có khả năng thể hiện các số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7.
C. Halogen là những phi kim điển hình.
D. Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên tử halogen X.

Câu 158: Khí clo nặng hơn không khí
A. 1,2 lần.
B. 2,1 lần.
C. 2,5 lần.
D. 3,1 lần.

Câu 159: ở 200C và 1atm, một thể tích nước hoà tan được bao nhiêu thể tích khí clo ?
A. 0,25.
B. 2,5.
C. 25.
D. 250.

Câu 160: Nước clo có màu :
A. vàng rơm.
B. vàng nhạt.
C. vàng lục.
D. vàng da cam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp