Tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông - Lớp 10 - Chương 4 Phản ứng hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 4 Phản ứng hóa học Lớp 10 có 20 bài tập trắc nghiệm từ bài 131 đến bài 150 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong 4 trang (từ trang 22 đến trang 25 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn.
Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học nào có số oxi hoá của các nguyên tố luôn không đổi?
A. Phản ứng hoá hợp.
B. Phản ứng trao đổi.
C. Phản ứng phân hủy.
D. Phản ứng thế.
 
Câu 132 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học nào luôn là phản ứng oxi hoá – khử ?
A. Phản ứng hoá hợp.
B. Phản ứng trao đổi.
C. Phản ứng phân hủy.
D. Phản ứng thế.
 
Câu 133 : Phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc :
A. Tổng số electron do chất oxi hoá cho bằng tổng số electron mà chất khử nhận.
B. Tổng số electron do chất oxi hoá cho bằng tổng số electron chất bị khử nhận.
C. Tổng số electron do chất khử cho bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận.
D. Tổng số electron do chất khử cho bằng tổng số electron mà chất bị oxi hoá nhận.
 
Câu 134 : Trong hoá học vô cơ, loại phản ứng hoá học nào có thể là phản ứng oxi hoá – khử hoặc không phải phản ứng oxi hoá – khử ?
A. Phản ứng hoá hợp và phản ứng trao đổi.
B. Phản ứng trao đổi và phản ứng thế.
C. Phản ứng thế và phản ứng phân huỷ.
D. Phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp.
 
Câu 135 : Cho câu sau : “Phản ứng hoá học có sự thay đổi số oxi hoá là phản ứng oxi hoá – khử (ý 1). Phản ứng hoá học không có sự thay đổi số oxi hoá không phải là phản ứng oxi hoá – khử (ý 2).
A. ý 1 đúng, ý 2 sai.
B. ý 1 sai, ý 2 đúng.
C. Cả hai ý đều đúng.
D. Cả hai ý đều sai.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp