Tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông - Lớp 10 - Chương 2 Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 2 Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học Lớp 10 có 39 bài tập trắc nghiệm từ bài 52 đến bài 90 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 6 trang (từ trang 10 đến trang 15 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn.
Câu 52: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hoá học được sắp xếp dưới ánh sáng của
A. thuyết cấu tạo nguyên tử.
B. thuyết cấu tạo phân tử.
C. Thuyết cấu tạo hoá học.
D. định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 
Câu 53: Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc :
A. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp cùng một hàng.
B. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.
C. Các nguyên tố được sắp theo theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
D. Cả A, B và C.
 
Câu 54: Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của
A. số nơtron trong hạt nhân.
B. số proton trong hạt nhân.
C. số electron ở lớp ngoài cùng.
D. cả B và C.
 
Câu 55: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có bao nhiêu chu kì nhỏ ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
 
Câu 56: Nguyên tố canxi thuộc chu kì
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
 
Câu 57: Hai nguyên tố A và B cùng một nhóm, thuộc hai chu kì nhỏ liên tiếp nhau (ZA < ZB).
Vậy ZB – ZA bằng :
A. 1
B. 6
C. 8
D. 18
 
Câu 58 : Chỉ ra nội dung sai khi nói về các nguyên tố trong cùng một nhóm :
A. Có tính chất hoá học gần giống nhau.
B. Nguyên tử của chúng có cấu hình electron tương tự nhau.
C. Nguyên tử của chúng có số electron hoá trị bằng nhau.
D. Được sắp xếp thành một hàng.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp