Tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông - Lớp 10 - Chương 1 Nguyên tử  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 1 Nguyên tử Lớp 10 có 51 bài tập trắc nghiệm từ bài 1 đến bài 51 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 7 trang (từ trang 3 đến trang 9 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn.
Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là:
A. Men-đê-lê-ép.
B. La-voa-di-ê.
C. Đê-mô-crit.
D. Rơ-dơ-pho.
 
Câu 2. Electron được tìm ra năm 1897 do công lao chủ yếu của :
A. Rơ-dơ-pho.
B. Tôm-xơn.
C. Chat-wich.
D. Cu-lông.
 
Câu 3. Thí nghiệm phát hiện ra electron là:
A. Bắn phá nguyên tử nitơ bằng chùm hạt α.
B. Phóng điện giữa hai điện cực có hiệu điện thế 15 kV đặt trong chân không (áp suất khoảng 0,001mmHg).
C. Cho các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang theo dõi đường đi của hạt α.
D. Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nguyên tử beri.
 
Câu 4. Đặc tính của tia âm cực là:
A. Trên đường đi của nó, nếu ta đặt một chong chóng nhẹ thì chong chóng bị quay.
B. Dưới tác dụng của điện trường vμ từ trường thì tia âm cực truyền thẳng.
C. Khi tia âm cực đi vào giữa hai bản điện cực mang điện tích trái dấu thì tia âm cực bị lệch về phía cực âm.
D. Cả A, B và C đều đúng.
 
Câu 5. Trên đường đi của tia âm cực, nếu đặt một chong chóng nhẹ thì chong chóng bị quay. Điều đó cho thấy tia âm cực là:
A. Chùm hạt vật chất có khối lượng.
B. Chùm hạt chuyển động với vận tốc lớn.
C. Chùm hạt mang điện tích âm.
D. Chùm hạt có khối lượng và chuyển động rất nhanh.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp