Đề HSG Địa lý 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016-2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề HSG Địa lý 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016-2017. Đề thì gồm 5 câu hỏi mời các bạn tài về tham khảo nhé.
Câu 1 (2.0 điểm)
- Vẽ hình thể hiện sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất.
- Giải thích nguyên nhân thay đổi khí áp trên Trái Đất.
Câu 2 (2.0 điểm)Trình bày đặc điểm vị trí địa lý của nước ta, giải thích tại sao thiên nhiên
nước ta khác hẳn với thiên nhiên một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á, Bắc Phi?
Câu 3 (1.0 điểm) Trình bày những thế mạnh, hạn chế của nguồn lao động nước ta.
Câu 4 (3.0 điểm) Cho bảng số liệu:
Tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế của nước ta.
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
  Tổng số Nông lâm ngủ nghiệp Công nghiệp - xây dựng  Dịch vụ
2010 441,7 108,4 162,2 171,1
2015 2.545,9 462,5 982,4 1.101,2


 
 
 
Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015
- Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo ngành kinh tế của
nước ta năm 2000 và năm 2015.
- Nhận xét và giải thích sự thay đổi quy mô, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo ngành
kinh tế từ năm 2000 - 2015 ở nước ta.
Câu 5 (2,0 điểm)
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp THCS
Tin tuyển sinh