Đề cương ôn tập và đề thi hết học kì II môn địa lớp 6  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề cương ôn tập và đề thi hết học kì II môn địa lớp 6. Kiến thức đề cập tới như: vùng nhiệt đới, Thành phần của không khí. Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1. Nguồn cung cấp nước cho các sông ở vùng nhiệt đới, ôn đới?

A. Nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan

B. Nước mưa, nước ngầm

C. Nước băng tuyết tan, nước mưa

D. Nước ngầm, nước băng tuyết tan

Câu 2. Thành phần của không khí?

A. Nitơ, Ôxi

B. Nitơ, Ôdôn

C. Nitơ, Ôxi, hơi nước và các khí khác

D. Nitơ, Ôxi, Ôdôn

Câu 3. Cấu tạo của lớp vỏ khí tính từ mặt đất lên gồm các tầng?

A. Tầng đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển

B. Các tầng cao của khí quyển, bình lưu, Đối lưu

C. Bình lưu, Đối lưu, Các tầng cao của khí quyển

D. Đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển

Câu 4: Khối khí nóng được hình thành ở:

  1. Vùng vĩ độ thấp, Vùng vĩ độ cao,
  2. Trên biển và đại dương, Trên đất liền.

Câu 5: Độ cao tăng 100m nhiệt độ giảm trung bình bao nhiêu độ?

  1. 0,60C, 0,80C,                                                        
  2. 10C,                                  1,20C.

Câu 6. Khối khí hình thành ở vùng vĩ độ thấp, trên lục địa có tính chất:

A. Lạnh, khô

B. Nóng, ẩm

C. Nóng, khô

D. Nóng, khô

Câu 7. Khối khí hình thành ở vùng vĩ độ cao, trên đại dương có tính chất:

A. Lạnh, khô

B. Lạnh, ẩm

C. Nóng, khô

D. Nóng, khô

Câu 8. Chân đèo Hải Vân có nhiệt độ 250C thì trên đỉnh đèo cao 498 m sẽ có nhiệt độ bao nhiêu?

A. 220C

B. 230C

C. 240C

D. 250C

Câu 9. Chân núi Fanxipăng có nhiệt độ 270C thì trên đỉnh  cao 3143 m sẽ có nhiệt độ bao nhiêu?

A. 70C

B. 80C

C. 90C

D. 100C

Câu 10. Chân núi dãy Ngọc Linh có nhiệt độ 240C thì trên đỉnh cao 2598 m sẽ có nhiệt độ bao nhiêu?

A. 70C

B. 80C

C. 90C

D. 100C

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp THCS
Tin tuyển sinh