5 đề thi học sinh giỏi địa lí 9 chọn lọc  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 5 đề thi học sinh giỏi địa lí 9 chọn lọc. Các vấn đề được đề cập: Chuyển động của trái đất, dựa vào bảng thống kê trả lời câu hỏi đặt ra, ... Mời các bạn tải về tham khảo nhé.

ĐỀ 01

Câu 1 (5 điểm).

Trình bày hai chuyển động của trái đất và những hệ quả của nó.

Câu 2 (5 điểm).

Dựa vào bảng thống kê của trạm khí tượng thành phố Hồ Chí Minh dưới đây

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhiệt độ

(0C)

25,8

26,7

27,9

28,9

28,3

27,5

27,1

27,1

26,8

26,7

26,4

25,7

Lượng

mưa (mm)

14

4

10

50

218

312

294

270

327

267

116

48

(Nguồn: Địa lý 12 Ban KHXH, tr55, HN 1997)

a. Hãy vẽ trên một biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trong năm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh

b. Nhận xét và giải thích chế độ nhiệt và chế độ mưa ở khu vực trên

Câu 3 (5 điểm).Sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trang 5, 7, 8 (NXBGD, 2006 - 2007) Hãy cho biết Biển đông có ảnh hưởng thế nào đến thiên nhiên nước ta?

Câu 4 (5 điểm).               Cho bảng số liệu dưới đây

Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời kỳ 1994 - 2000

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Xuất khẩu

Nhập khẩu

1994

4054,3

5825,8

1996

7255,9

11143,6

1997

9185,0

11592,3

1998

9360,3

11499,6

2000

14308,0

15200,0

(Nguồn: Niên giám thống kê 2000, NXB Thống kê, 2001, tr.400)

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu trong thời kỳ 1994-2000

b. Nhận xét và giải thích về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong thời kỳ trên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp THCS
Tin tuyển sinh