Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Địa khối 11 năm 2018 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Địa khối 11 năm 2018 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hạ Long, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái

Câu I: Địa lí tự nhiên đại cương

1. Khí quyển (2đ): Tại sao những nơi gần chí tuyến thường có biên độ nhiệt năm lớn và nơi gần xích đạo có biên độ nhiệt năm nhỏ?

2. Quy luật địa lí (1đ): Tại sao các thành phần cảnh quan và tự nhiên thay đổi theo kinh độ, theo độ cao?

Câu II: Địa lí KT-XH đại cương

1. Dân cư (1đ): Tại sao trên thế giới xảy ra hiện tượng xuất cư và nhập cư? Hiện tượng này có ý nghĩa như thế nào đối với dân số toàn thế giới và đặc điểm dân số từng khu vực, từng quốc gia và từng địa phương?

2. Dịch vụ (1đ): Tại sao tỉ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển thường thấp và không ổn định?

Câu III: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

1. Sinh vật (1đ) Tại sao tính nhiệt đới bị giảm sút mạnh trong thành phần sinh vật ở nước ta?

2. Khí hậu (2đ) Trình bày và giải thích sự khác biệt về thời gian mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với Duyên hải miền Trung.

Câu IV: Sự phân hoá của tự nhiên Việt Nam (3đ)

1. Chứng minh khí hậu Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có sự phân hoá đa dạng.

2. Có thể xem khí hậu miền Trung nước ta như khí hậu Địa Trung Hải được không. Tại sao?

Câu V: Địa lí dân cư Việt Nam (3đ)

1. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học trình bày và giải thích đặc điểm đô thị hóa nước ta?

2. Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động ở nước ta.

Câu VI: Địa lí ngành công nghiệp, dịch vụ (3đ)

1. Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: triệu USD)

 Năm

2005

2010

2013

Hàng điện tử

1 427,4

3 590,1

10 636,0

Hàng dệt, may

4 772,4

11 209,8

17 933,4

Hàng thủy sản

2 732,5

5 016,9

6 692,6

Tổng kim ngạch xuất khẩu

32 447,1

72 236,7

132 032,9

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

69 208,2

157 075,3

264 065,5

(Nguồn: Niên giám thống kê 2013, NXB Thống kê, 2014)

Câu VII: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (3đ)

a. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích hiện trạng phát triển và phân bố ngành chăn nuôi của Trung du miền núi Bắc Bộ.

b. Tại sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phải đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế cửa khẩu?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Tin tuyển sinh