Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Địa lý khối 11 năm 2019   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Địa lý khối 11 năm 2019 tổ chức tại Hạ Long tháng 4/2019. Đầy đủ đề, đáp án của tất cả các trường tham gia, file word.

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang)

KỲ THI  HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ XII, NĂM 2019

ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ 11

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 20/4/2019

 

Câu I. (3,00 điểm)

 1. Tại sao ở cực Bắc, trong năm có số ngày địa cực và đêm địa cực không bằng nhau?
 2. Phân biệt lớp vỏ phong hóa và lớp phủ thổ nhưỡng.

Câu II. (2,00 điểm)

 1. Phân tích ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
 2. Tính giai đoạn trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp khác nhau như thế nào? Giải thích nguyên nhân.

Câu III. (3,00 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

 1. Chứng minh chế độ nước sông ngòi nước ta theo sát chế độ mưa của khí hậu.
 2. Phân tích ảnh hưởng của độ cao địa hình đến đặc điểm thổ nhưỡng ở nước ta.

Câu IV. (3,00 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

 1. Nhận xét và giải thích sự phân hóa theo không gian của chế độ nhiệt ở nước ta.
 2. So sánh sự khác biệt về nhóm đất phù sa ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu toàn cầu?

Câu V. (3,00 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

 1. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta qua tháp dân số năm

1999 và 2007. Đánh giá tác động từ sự chuyển dịch này tới việc phát triển kinh tế - xã hội.

 1. Chứng minh sự phân bố đô thị có sự phù hợp với phân bố của công nghiệp ở nước ta.

Câu VI. (3,00 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

 1. Nhận xét và giải thích về tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.
 2. Tại sao nuôi trồng thủy sản ở nước ta thời gian qua phát triển mạnh hơn hoạt động khai thác? Phân tích ý nghĩa của việc đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ.

Câu VII. (3,00 điểm)

Cho bảng số liệu: 

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA

PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ, QUA CÁC NĂM

Thành phần kinh tế

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)

2005

2010

2017

2005

2010

2017

Nhà nước

75 961

105 724

97 771

64 066

157 359

155 746

Ngoài Nhà nước

376 739

692 766

1 278 332

30 570

57 667

98 756

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

7 445

2 395

2 895

6 091

2 740

2 674

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản thống kê, 2018)

Từ bảng số liệu hãy rút ra các nhận xét và giải thích.

-------------- HẾT --------------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục phát hành.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Tin tuyển sinh