Đề và đáp án chính thức kì thi hsg khu vực duyên hải năm 2018 môn Địa lý lớp 10 và 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là đề và đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi khu vực duyên hải năm 2018, cả lớp 10 và 11. Mời các thầy cô tham khảo

Câu 1. (3,0 điểm)

  1. a) Chứng minh rằng các hoàn lưu gió trên Trái Đất có sự phân bố theo quy luật và giải thích. Tại sao vào tháng 7, các khu áp cao trên bề mặt Trái Đất dịch chuyển về phía Bắc và vào tháng 1 thì dịch chuyển ngược lại?
  2. b) Tại sao đất đen ở khu vực ôn đới lục địa nửa khô hạn có độ phì cao còn đất vùng nhiệt đới ẩm gió mùa có vỏ phong hoá dày nhưng mất nhiều dinh dưỡng?

Câu 2. (2,0 điểm)

  1. a) Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển ngành giao thông vận tải và ngành nông nghiệp.
  2. b) Tại sao nói tiến bộ khoa học công nghệ có tác động mạnh mẽ đến nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện nay?

Câu 3. (3,0 điểm)

  1. a) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích sự lệch pha về thời gian diễn ra mùa mưa giữa Duyên hải miền Trung với Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại sao Duyên hải Nam Trung Bộ có điểm mưa ít nhất cả nước?
  2. b) Tại sao tính nhiệt đới và sự đa dạng của sinh vật nước ta bị suy giảm?

Câu 4. (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

  1. a) So sánh sự khác biệt giữa địa hình vùng núi Tây Bắc với địa hình vùng núi Đông Bắc. Sự khác biệt về đặc điểm địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của 2 vùng?
  2. b) Phân tích các nhân tố dẫn đến sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta. Tại sao Nam Bộ có chế độ nhiệt ổn định nhất cả nước?

Câu 5. (3,0 điểm)

  1. a) Trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta. Trước xu thế hội nhập quốc tế và tác động ngày càng sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nguồn lao động nước ta có những cơ hội và gặp thách thức gì?

b) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích sự phân bố đô thị ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Tin tuyển sinh