Bài tập luyện thi HSG môn địa lí lớp 11 theo bài  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bài tập luyện thi HSG môn địa lí lớp 11 theo bài. Các vấn đề được đề cập: Sự tương phản về kinh tế xã hội, Xu hướng toàn cầu hóa, vấn đề mang tính toàn cầu.... Tài liệu có 15 trang mời các bạn tải về để tham khảo.

Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ KT – XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CM KH VÀ CÔNG NGHỆ

                HIỆN ĐẠI

 

1 )  Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đang chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo các xu hướng nào và   

      tạo ra các hiện tượng kinh tế tương ứng gì ?

 

Đáp án: a ) – Giảm nông nghiệp,  tăng công nghiệp → Đây là hiện tượng công nghiệp hóa

              b ) - Giảm nông nghiệp, tăng công nghiệp, tăng dịch vụ → Đây là hiện tượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

              c ) - Giảm nông nghiệp & công nghiệp, tăng dịch vụ → Đây là hiện tượng hiện đại hóa

=> + Trường hợp a & b : diễn ra ở các nước thuộc nhóm đang phát triển

      + Trường hợp c : diễn ra ở các nước công nghiệp mới ( cũng thuộc nhóm nước đang phát triển ), nhưng chủ  

                                  yếu là ở các nước thuộc nhóm phát triển.

 

2 ) - Em hiểu thế nào là cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại ?

     - Kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại ?

 

Đáp án: a ) Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

                 - Cách mạng khoa học là : đổi mới về lý thuyết ( qua phát minh )

                 - Cách mạng kỹ thuật là   : đổi mới về kỹ thuật  ( qua ứng dụng, sáng chế )

                 - Hiện đại là : CM KH KT diễn ra từ cuối thế kỉ XX, đầu thế kĩ XXI

                                                                                                                                                             

              b ) Kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là :

                 - Hình thành 4 ngành công nghệ trụ côt:

                + CN sinh học: tạo ra giống mới              

                + CN vật liệu: tạo ra vật liệu mới ( composit, siêu dẫn… )

                + CN năng lượng: tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân, mặt trời…

                + CN thông tin: nghiên cứu vi mạch, chip điện tử…

              → Nền kinh tế tri thức ra đời.

 

3 )  Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét, giải thích về cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế của Braxin   

      trong năm 1999 và 2001.          ( Đơn vị : tỉ USD )

 

Năm              Ngành

Tổng GDP

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

1999

435,0

60,9

156,6

217,5

2001

502,5

45,2

170,9

286,4

 

Đáp án: a) Vẽ biểu đồ : Vẽ 2 biểu đồ tròn ( với yêu cầu : đúng, đủ, đẹp )

                                                - Xử lý số liệu ra % :

 

Năm             Ngành

Tổng GDP

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

1999

100,0

14

36

50

2001

100,0

9

34

57


- Tính bán kính vòng tròn R khi vẽ biểu đồ tròn: R1 = 1 => R2 = , R3 = 

( : Tổng số của 1 biểu đồ tròn )                       R1 = 1 ( cm ) => R2 = √(502,5 : 435,0 )  = 1,07 ( cm )

  1. b) Nhận xét : ● Từ 1999 → 2001:

  - Về tỉ USD : giảm nông, tăng công và dịch vụ.   

  - Về % : giảm nông, công, và tăng dịch vụ.  

  - Dẫn chứng.

  • Trong từng năm 1999, 2001:

  - Dịch vụ : cao nhất, TB : công nghiệp, thấp nhất: nông nghiệp.

  1. c) Giải thích :

  - Đây là chuyển dịch cơ cấu ngành theo xu hướng tiến bộ chung của thế giới, dưới tác động của cuộc cách  

    mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

  - Đã hoàn thành công nghiệp hóa hay đang tiến hành  hiện đại hóa.

  - Là nước có biểu hiện kinh tế phát triển hay là một nước công nghiệp mới. ( NIC )

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Tin tuyển sinh