Hỏi - đáp bài tập

Mời bạn bấm và đây để đăng bài tập cần hỏi!

Nguyễn thị Hoài hỏi:

Trình bày và giải thích sự pha lệch về thời gian về mùa. Mưa ớt Bắc bộ với duyên hải miền trung ? Tại sao ơn duyên hải nam trung bộ có các điểm ít mưa nhất cả nước

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Phạm Thanh Hoà hỏi:

vì sao khi cho chất ức chế quang hợp vào dung dịch đất có rễ cây nhưng quang hợp không giảm

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
le thi thanh huong hỏi:

cho 2 bóng đèn Đ 1 và Đ 2 có hiệu điện thế định mức và cường độ dòng điện định mức lần lượt bằng (12v-0,6A) và (16V-0,4A) . Ghép chúng nối tiếp với nhau , rồi mắc vào U=60V. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở phụ , cách mắc và giá trị của các điện trở phụ để cả 2 đèn đều sáng bình thường

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Đỗ Thị Lâm Yến hỏi:

Chứng minh chế độ nước của sông ngòi Việt Nam phản ánh rõ chế độ mưa của khí hậu

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn thị ảnh hỏi:

Mã di truyền còn được gọi là...

A mã bộ ba

B. adn

C. arn

D protein

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Lương lê hạ vy hỏi:

Giải thích về sự phân bó của một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta laughing

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Vu Nga hỏi:

 

Cho na đường tròn (O; R) đường kính BC. Ly đim A trên tia đối ca tia CB. K tiếp tuyến AF ca na đường tròn (O) ( vi F là tiếp đim),
tia AF ct tiếp tuyến Bx ca na đường tròn ti D. Biết AF = 43R.
a) Chng minh t giác OBDF ni tiếp. Định tâm I đường tròn ngoi tiếp t
giác OBDF.
b) Tính CosDAB
c) Tính din tích phn hình t giác OBDM bên ngoài na đường tròn (O)
theo R.
Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Bùi Thị Lệ Hoa hỏi:

Câu1. Một phân tử mARN có chiều dài bằng 0,0408 micromet, phân tử protein được tổng hợp từ mARN này có bao nhiêu liên kết peptit? 

Câu2. Một gen có N= 3000nu trên mạch 1 của gen có tỉ lệ A:T:G:X là 1:2:3:4. Hãy xác định số nu từng loại? 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
lưu thị như quỳnh hỏi:

đặc điểm về chính trị trong lãnh địa,liên hệ chế độ chính trị của nước ta hiện nay và trách nhiệm của bản thân ?

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Lê Ái My hỏi:

√(112-19x-19) -√(x2-x-6)=2√2x+1

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Hồ Ngọc Hoa hỏi:

Mô tả quá trình trao đổi khí ở phổi và ở mô

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
quynhg anh hỏi:

Nội dung nào dưới đây là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kỳ ơ Việt Nam ?

A. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp 

C. Xác lập vị trí thống trị của quan hệ sane xuất XHCN

D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
đinh thị thu uyên hỏi:

để xây dựng 1 co cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Đỗ Thành Vinh hỏi:

mọi ng giúp mih đi

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thu Hà hỏi:

Cho 100ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200ml AgNO3 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap