Hỏi - đáp bài tập

Mời bạn bấm và đây để đăng bài tập cần hỏi!

Đỗ thị thương hỏi:

 Viết chương trình in ra màn hình xâu là các chữ cái đã được viết hoa

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
mai viêt dung hỏi:

tại sao axit piruvc coi là sản phẩm trung gian của hô hấp

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
thuongsinh hỏi:

Để Tạo nút lệnh xem bản ghi trước và sau ở form ta phải làm như thế nào

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
hải băng hỏi:

cho mình hỏi: viết chương trình sắp xếp dãy số thamhf một dãy tăng (sử dụng thủ tục hoán đổi) phải làm sao ?

 

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
nguyễn đoàn thùy anh hỏi:

vì sao ở động vật thú thụ tinh trong số lượng trứng rụng ít mà tỉ lệ sống cao

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Trịnh Lương hỏi:

Hãy nêu cách nhận biết và phân biệt khi nào dùng be able to, could

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Hường hỏi:

Ai tóm tắt hộ mình bài tệp đi

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Han hỏi:

cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a,ABC = 120 độ, tam giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
tran tan hieu hỏi:

tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5(A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10^-6 (T).tính đường kính của dòng điện đó.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
lê ngọc thắng hỏi:

Cách phân loại các dạng phẫu diện đất như thể nào?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
huệ kent hỏi:

Sự kiện đánh dáu là bước ngoặt trong con đường giải phóng dân tộc cửa hồ chí minh là sự kiện gì ?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Quyên hỏi:

"con ngựa tốt vẫn cần đến roi da, con người tốt nhất vẫn cần đến những lời khuyên" bình luận về ý kiến trên

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
trần thanh thảo hỏi:

 Cho 4 chất: phenol (A), ancol etylic (B), benzen (C), axit axetic (D). Độ linh động của nguyên tử hiđro trong phân tử các chất trên tăng dần theo thứ tự là

  1. A < B < C < D. B. C < D < B < A.  
  2. C < B < A < D. D. B < C < D < A.  
Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Lê Anh Văn hỏi:

Liệt Kê tất cả các cặp số nguyên dương x và y thỏa mãn x bé hơn hoặc bằng y và x+y bằng n
-DLvào tệp : bai 3.inp lưu n
-dữ liệu ra bài 3.out ghi mỗi cặp x,y trên 1 dòng

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Phạm Lê Tấn Huy hỏi:

 Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam
với dung dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap