Lê Ngân Hà hỏi:
Về Gen

Một phân tử ARN dai 5100A°.số nu loại ađênin= 18%

1.xác định tổng số nu mỗi loại

2.số nu mỗi loại 

3. Liên kết hiđrô, liên kết hóa trị

4. Mạch1cuar gen được sử dung la mạch gốc đế tổng hợp ARN, hãy xác định số nu của ARN mỗi loại ARN biết tỉ lệ số nu mỗi loại A,T, G, X = 1,2,3,4

 

 

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap